Marcin Wilk odporúča
Zvieratá v národnom socializme

Jan Mohnhaupt Tiere Im Nationalsozialismus © Hanser Verlag, München, 2020 Postoj národno-socialistickej ideológie k zvieratám a prírode zastiera množstvo mýtov. To úvahám o tejto pomerne nejasnej kapitole dejín neprospieva. Našťastie predstavuje kniha Zvieratá v národnom socializme dobrý východiskový bod pre vážnejší rozhovor o tejto téme.

Hitler svojho vlčiaka Blondi skutočne miloval. Dokonca raz priznal, že popri Eve Braunovej je Blondi jeho jedinou priateľkou. To si však v žiadnom prípade nesmieme interpretovať ako dôkaz Hitlerovej lásky k zvieratám. Jan Mohnhaupt vo svojej knihe o zvieratách v temnej dobe Tretej ríše vysvetľuje, že Hitler bol aj vo vzťahu ku psom rasista. Mal rád vlčiakov (ako Blondi) – buldogy a boxery sa mu však nepáčili.

Horší ako Hitler bol, čo sa tohto týka, samozrejme nadšený poľovník Hermann Göring. Na internete možno nájsť početné fotografie tohto spokojného vraha, ako oslavuje úspešnú poľovačku, napríklad v lesoch Białowieże, kde – ešte pred rokom 1939 – táto úbohá zábava spájala zástupcov čoskoro znepriatelených národov. S o to väčším obdivom som čítal Mohnauptovu knihu. Jeho historická reportáž nie je iba rozprávaním o vzťahu známych nacistických hodnostárov k zvieratám, ale často aj dramatickou správou – o pásavke zemiakovej ako vojenskej zbrani, mačkách ako „židoch medzi zvieratami“ (na základe protižidovských nariadením musel Victor Klemperer nechať svojho milovaného kocúra Muschela uspať) alebo prasatách zneužívaných za účelom propagandy. So zvieratami sa zaobchádzalo inštrumentálne a čo je horšie, mnohé sa odvtedy nezmenilo, každopádne sa o túto časť dejín málokto zaujíma.

Kniha Zvieratá v národnom socializme ukazuje, že v dejinách Tretej ríše, ktoré boli už toľkokrát a rôznym spôsobom spracované, existujú ešte stále oblasti, ktoré si zasluhujú viac pozornosti a hlbšie zaoberanie sa nimi.
Hanser Verlag

Jan Mohnhaupt
Zvieratá v národnom socializme
Hanser Verlag, München, 2020
ISBN 978-3-446-26404-5
256 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Mitteldeutscher Rundfunk
Deutschlandfunk
Der Spiegel