Lars Felgner odporúča
Myslieť náš svet nanovo

Unsere Welt neu denken © Ullstein Verlag, Berlin, 2020 Maja Göpel - uznávaná politická ekonómka a výskumníčka zaoberajúca sa trvalým rozvojom vystihla svojou knihou Myslieť náš svet nanovo – citlivé miesta doby. Vzhľadom na aktuálne krízy si množstvo ľudí uvedomuje, že pokračovať ďalej tak, ako doteraz, nie je prijateľnou voľbou. Cena, ktorú západný ekonomický system, ktorý je zameraný na maximalizáciu profitu a konzumu, požaduje od našej planéty, ľudského súžitia a fyzického a psychického zdravia jednotlivca, je privysoká. Potrebujeme ekonomický New Deal, ktorý sa bude sústrediť na ochranu prirodzených zdrojov, spoluprácu a globálne spravodlivé hospodárstva.  

Ako by to mohlo vyzerať, aké myšlienkové bariéry je potrebné odstrániť z cesty a ako sa dostať od myšlienok k činom, vysvetľuje Göpel presvedčivým spôsobom a dokladá množstvom zrozumiteľných príkladov. 

Autorke sa na malom priestore darí exaktne vykresliť myšlienkové dejiny nášho (neo)liberálneho hospodárskeho systému od Adama Smitha až po súčasnosť a odhaliť, že trhovo-hospodársky spôsob uvažovania, ktorý z neho vyplýva, už nie je dobe primeraný, čo autorka dokladá aj najnovšími vedeckými poznatkami. Kniha je jasnou obhajobou bezpodmienečnej nutnosti konečne dať na vedu a zbaviť sa tradičných myšlienkových vzorcov. Krátke zhrnutia na konci každej kapitoly možno čítať ako návody pre vytvorenie lepšieho sveta. Táto populárno-náučná kniha by mala patriť k povinnému čítaniu každého, kto vytvára politické a hospodárske rozhodnutia. Človek má chuť im zakričať: Počúvajte, čo vraví pani Göpel!
Ullstein Verlag

Maja Göpel
Myslieť náš svet nanovo - Pozvánka
Ullstein Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 9783550200793
208 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Spiegel