Piotr de Bończa Bukowski odporúča
Prekladať Hölderlina

Hölderlin übersetzen von Luigi Reitani © Folio Verlag, Wien, 2020 Taliansky germanista a prekladateľ Luigi Reitani je medzi výskumníkmi diela Friedricha Hölderlina známou a váženou osobnosťou. Preslávil sa ako nápaditý interpreter švábskeho génia a ako vynikajúci prekladateľ jeho diela, zvlášť poézie. Je potrebné podotknúť, že Reitani výnimočným spôsobom nadväzuje na tradície veľkých filológov 19. storočia, pre ktorých je preklad nástrojom pre analýzu a interpretáciu cudzieho diela.

Jeho Opus magnum je dvojjazyčné vydanie všetkých Hölderlinových diel, ktoré vznikli na základe svedomitej filologickej kritiky a modernej koncepcie. Porozumenie originálu a perspektíva celku majú v kontexte prezentácie životného diela básnika fundamentálny význam. Aké verzie poézie ponúknuť čitateľom? V akom poradí a v akých skupinách predstaviť básne, ktoré Hölderlin nikdy neusporiadal? Na tieto a iné otázky neexistuje jednoznačná odpoveď.

Druhý problém Reitani vyriešil mimoriadne zaujímavým spôsobom: Rozhodol sa pre kompozíciu, ktorá na jednej strane zohľadňuje miesta prvého vydania básní a na druhej strane miesto, ktoré majú tieto miesta v rukopisoch básnika. O tom, aké dôležitý je pre talianskeho učenca priestor, v ktorom sa Hölderlinova poézia vyvíjala, dokazujú aj skice v zbierke Prekladať Hölderlina. Myšlienky o básnikovi na úteku, ktorú vydal nedávno.  

Popri krásnej eseji o Hölderlinovej „poetickej topografii“, v ktorej sa ukrýva sila k interiorizovaniu vonkajšieho sveta, tu nájdeme poznámky o obraze Talianska nemeckého básnika a fantastickú skicu, ktorá ukazuje, ako sa nemecky hovoriaci básnici povojnového obdobia k Hölderlinovi a jeho miestam vracali. To všetko možno objaviť v druhej časti zbierky, ktorá, čo sa rozsahu týka, sa zdá byť skromná, zato však bohatá na množstvo vzácnych myšlienok. Prvá časť obsahuje eseje o umení prekladu Hölderlinovej poézie, v ktorých sa Reitani prejavuje ako dôvtipný objaviteľ skrytých súvislostí a takmer počuteľných kontextov. Prostredníctvom nich možno vidieť, ako preklad vytvára fascinujúcu cestu k pochopeniu textu.

Folio Verlag

Luigi Reitani
Prekladať Hölderlina. Myšlienky o básnikovi na úteku.
Folio Verlag, Wien, 2020
ISBN 9783852568133
80 strán

Recenzie v nemeckých médiách:
Perlentaucher
Süddeutsche Zeitung
Tagesspiegel