Dr. Krisztina Slachta odporúča
Prevzatie

Ilko-Sasha Kowalczuk - Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde © C.H. Beck Verlag Už samotným názvom Prevzatie naznačuje kniha Ilko-Saschu Kowalczuka novú perspektívu, z ktorej autor pozoruje udalosti roku 1989 a nasledovné desaťročia. Od obratu vydávaná, knižnice plniaca odborná literatúra, sa v prvom rade sústreďuje na precízny výklad udalostí roku 1989. Desaťročia stáli v centre verejného a vedeckého diskurzu pozitívne aspekty nemeckého znovuzjednotenia. Eufória jesene 1989 ovplyvnila nielen posudzovanie rokov, ktoré nasledovali, ale aj práce vydané k 20. výročiu, ktoré sa zameriavali v podstate na strhujúcu mierumilovnú revolúciu, na výhody prevzatia demokraticko politického a spoločenského poriadku a na zázrak nemeckého znovuzjednotenia – inak to nie je ani v Kowalczukovom výbere textov Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR (Finále. Revolúcia roku 1989 v NDR).
 
Vo svojej novej knihe však Kowalczuk otvorene vychádza z osobnej perspektívy. Tento s akribicko historickou svedomitosťou napísaný výber textov hľadá nielen odpovede na otázky uplynulých 30 rokov, ale aj na aktuálne problémy súčasnej nemeckej spoločnosti, ktoré sa medzitým týkajú celého Nemecka a ohrozujú demokratický poriadok. S vedeckou presnosťou a prostredníctvom politicko-spoločensko-historickej analýzy Kowalczuk hľadá a analyzuje korene všetkých procesov, ktoré sú dodnes charakteristické pre ako nové krajiny označované spolkové republiky: pocit dezilúzie, vykoľajené individuálne životné cesty, stroskotané kariéry a pocit hospodárskeho vykorisťovania. Za sklamaním más sa skrývajú opatrenia uskutočnené po obrate, dodatočne vnímané ako chybné rozhodnutia, napríklad v razantnom tempe konajúca sa privatizácia sa podobala kolonializácii. Zmena elít nepôsobila iba na politicky postihnutých, ale na všetky oblasti života, tak bol napríklad vedecký a kultúrny život v súvislosti s obratom náležite „sťatý“.
 
Obrat v NDR spočiatku akoby prinášal kolektívnu katarziu pôsobil ako príklad pre zvyšné bývalé socialistické krajiny, no jeho dlhodobé dôsledky a roky pod koberec zametané problémy sa medzitým stali problémom zaťažujúcim a definujúcim každodenný politický verejný diskurz. Kowalczukova kniha je odvážnym pokusom o rozuzlenie týchto otázok, na analýzu dôvodov, vysvetlení, procesov a možností a pre nás napínavým čítaním.

C.H. Beck Verlag

Ilko-Sasha Kowalczuk
Prevzatie. Ako sa Východné Nemecko stalo časťou Spolkovej republiky
C.H. Beck Verlag, München, 2019
ISBN 9783406740206
319 strán

E-Book v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk
Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher