Reinhard Kleist
Der Boxer (Boxér)

Auszug aus „Der Boxer“ von Reinhard Kleist © Carlsen Verlag 2012 Auszug aus „Der Boxer“ von Reinhard Kleist | © Carlsen Verlag 2012 Dojímavý príbeh človeka, ktorý prežil koncentračný tábor: poľskému židovi Hertzkovi Haftovi sa vďaka jeho boxérskym schopnostiam podarilo zachrániť. Odchádza do Ameriky, aby tam účinkoval ako profesionálny boxér. Dostane sa tam okamžite do situácie, že stojí medzi dvoma tábormi a počínanie obchodníkov, zápasy a stávky sa mu zdajú ťažšie pochopiteľné, ako brutálny svet nemeckých lágrov.