Jörg Hartmann u.a. Die Große Transformation. Klima - Kriegen wir die Kurve? (Veľká transformácia)

Auszug aus „Die Große Transformation. Klima - Kriegen wir die Kurve?“ von Jörg Hartmann u.a. Auszug aus „Die Große Transformation. Klima - Kriegen wir die Kurve?“ von Jörg Hartmann u.a. | © Jacoby & Stuart 2013 V súvislosti s klimatickými zmenami, vymieraním druhov a obmedzeným množstvov zdrojov sa stále viac presadzuje názor, že si jednoducho nemôžeme dovoliť zachovať doterajší životný štýl. Musíme drasticky zredukovať spotrebu fosílnych palív a učiť sa trvalo udržateľne hospodáriť. Deviati nezávislí vedci, ktorí tvoria „Vedecký poradný orgán pre globálne zmeny životného prostredia“ (WBGU) zriadený nemeckou vládou poukázali na to, ako je to možné. Aká je realita a čo treba urobiť, o tom sa uvažuje v rozhovoroch s každým z nich, ktoré sú podané vo forme komiksu.