Sophia Martineck Hühner, Porno, Schlägerei (Sliepky, porno, ruvačka)

  • Auszug aus „Hühner, Porno, Schlägerei“ von Sophia Martineck © avant-Verlag 2012
    Auszug aus „Hühner, Porno, Schlägerei“ von Sophia Martineck
    avant-Verlag 2012
  • Auszug aus „Hühner, Porno, Schlägerei“ von Sophia Martineck © avant-Verlag 2012
    Auszug aus „Hühner, Porno, Schlägerei“ von Sophia Martineck
    avant-Verlag 2012
Nanajvýš nezvyčajný portrét dediny bez konkrétneho vzoru exemplárne rozpráva o vpáde moderných spôsobov života do provinčného nemeckého pohodlia. Sophia Martineck člení svoju knihu do krátkych epizód pozostávajúcich z veľkých panelov, pod ktorými sa nachádzajú texty. Získava tak skôr charakter ilustrovanej knihy ako charakter komiksu.