Rôzne umelkyne Spring #9: Reineke F.

  • Auszug aus „Spring #9: Reineke F.“, im Bild eine Zeichnung von Nina Pagalies © Spring 2012
    Auszug aus „Spring #9: Reineke F.“, im Bild eine Zeichnung von Nina Pagalies
    Spring 2012
  • Auszug aus „Spring #9: Reineke F.“, im Bild eine Zeichnung von Nina Pagalies © Spring 2012
    Auszug aus „Spring #9: Reineke F.“, im Bild eine Zeichnung von Nina Pagalies
    Spring 2012
Kolektívna práca dvanástich mladých komiksových výtvarníčok, z ktorých každá si osvojila jeden zo spevov Goetheho veršovaného eposu „Reineke Fuchs“. Z toho vznikol preklad tejto zvieracej bájky do súčasnosti s celou jej korupciou a klamstvom, primerané duchu bezohľadnej líšky z pera Goetheho. A účasť takého množstva výtvarníčok umožňuje zároveň aj prehliadku rozličných štýlov a spôsobov rozprávania.