Social Bots
MOC MIENKOTVORNÝCH ROBOTOV

Môžu šíriť aj správy, interagovať ich s užívateľmi a dokonca vytvárať texty. Sú tieto naprogramované užívateľské profily na sociálnych sieťach v takom stave, aby ovplyvnili rozhodovacie procesy?
 

Nejaká strana by chcela mobilizovať voličov. Využije na to sociálne siete ako twitter alebo facebook, prostredníctvom ktorých zaujme svojimi správami mnoho ľudí. Aby bola, pokiaľ je to možné, čo najviac prítomná, prepašujú sa tzv. social bots, počítačové programy, ktoré simulujú ľudské spôsoby správania. Títo roboti šíria predvolebné slogany nejakej strany miliónnásobne a dodávajú im tak veľkú mediálnu váhu, aby skutočne ovplyvnili potenciálnych voličov.

Tento znepokojujúci scénar je dnes sčasti realitou. Sociálni roboti boli napríklad využívaní vo voľbách v USA. Výskumný projekt o politických robotoch (political bots) na univerzite v Oxforde potvrdil, že tretina všetkých príspevkov v prospech Trumpa a pätina v prospech Clintonovej prišla po prvom televíznom dueli amerických prezidentských kandidátov z takýchto naprogramovaných mienkotvorných zariadení. Aj v rámci diskusie o brexite vo Veľkej Británii a v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sa presadili roboti, ako sa to podarilo okrem iného dokázať aj Simonovi Hegelichovi, profesorovi v oblasti digitálnych dát na Technickej univerzite v Mníchove.

POLITIKA JE ZABEZPEČENÁ

 Čisto technicky siahajú schopnosti robotov od zasielania predpripravených dát až po vlastnú tvorbu textov a interakciu s „pravými“ užívateľmi. Väčšinou sa používajú za nejakým účelom, ako napr. tlač, marketing alebo narastajúca politická propaganda. Takže akú moc majú skutočne roboti? To je v tomto momente veľmi ťažké určiť. Simon Hegelich vidí hlavné riziko vo vplyve programov na trendy na sociálnych sieťach. Prostredníctvom masy správ, ktoré sa preposielajú tisícami, na sociálnych sieťach spravidla organizovaných robotov, možno jednoznačne vymedziť určité témy. Tento tzv. bot-efekt je teoreticky veľmi veľký. Teoreticky – lebo empiricky priznáva Hegelich vo svojich zverejnených tvrdeniach v septembri 2016 pre Nadáciu Konrada Adenauera, že takéto efekty sa veľmi ťažko kontrolujú.

V nemeckom politickom a mediálnom priestore sa vníma potenciálny vplyv sociálnych robotov veľmi vážne. 24. septembra 2017 sa volí v Nemecku nový parlament. Vzhľadom na predvolebný boj pravicovopopulistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa presadzuje provokáciou a zjednodušovaním, sa mnohí politici obávajú toho, že sociálni roboti by mohli tejto stratégii dodať dostatočnú silu. Vo všeobecnosti by roboti mali nejaký potenciál, to znamená, že by v zverejnených tézach v januári 2017 kanceláriou pre odhad technických následkov pri nemeckom spolkovom parlamente (TAB), ovplyvnili záver rozhodujúcich procesov, v extrémnom prípade by sa stratila dôvera v demokraciu.

ROBOTI VO VOLEBNOM BOJI

Využívanie robotov nie je v Nemecku zakázané, práve teraz sa diskutuje o potrebe ich vymedzenia. Navyše sa vyslovili mnohé strany, aj AfD proti používaniu programov vo volebných bojoch z etických dôvodov. Aj spolkový minister vnútra Thomas de Maizière sa už vyjadril k tejto téme: „Budem presadzovať to, aby sa všetky strany v Nemecku, ktoré sa zúčastnia najbližších spolkových volieb, verejne vyjadrili, že sa na takýchto podujatiach nebudú podieľať“, povedal v novembri 2016 počas tlačovej konferencie k téme kyberbezpečnosti.

Sociálni roboti by mohli zohrať v nemeckých voľbách zásadnú rolu. Po zverejnení Frankfurter Allgemeine Zeitung vo februári 2017 šírili sociálne siete na twitteri a facebooku pravicovopopulistické myšlienky. Neznamenalo to síce, že AfD ako strana samotná je prevádzkovateľom takýchto sietí, ale že z toho profituje. Aby sa overilo, ako sa hodnotí fenomén sociálnych robotov z hľadiska expertov, prizval nemecký parlament v januári 2017 k odborným rozhovorom. Zaujímavým spôsobom prezentovala väčšina pozvaných expertov varovanie. Linus Neumann, člen  spolku hackerov Chaos Computer Club sa dokonca vyjadril, ako informuje portál Netzpolitik. org: Nie roboti samotní sú problémom, ale strata dôvery občanov v politiku a médiá. Síce by mohli roboti tieto nenávistné tendencie posilniť, tie sú avšak na základe minimálneho počtu užívateľov twittera v Nemecku znevýhodnené. Neobáva sa predvolebnej manipulácie.

OPTIMALIZÁCIA PODĽA POČTU KLIKNUTÍ

Ďalší aspekt, ktorý zohráva v nemeckej diskusii dôležitú rolu ohľadom sociálnych robotov, sú technické mechanizmy, ktoré sú základom veľkých sociálno-mediálnych platforiem. Takto využíva stále viac ľudí facebook ako informačný zdroj. Doteraz práve tu zohráva žurnalistická serióznosť prezentovaných obsahov podradnú úlohu – ako hlavné kritérium relevantnosti slúžia počty kliknutí. Že možno takúto konšteláciu manipulatívnych tendencií zvýhodniť, dodal medzitým aj facebook a ohlásil kooperáciu s nemeckými médiami. Tieto majú facebook podporiť napríklad pri objavení sa verejných falošných hlásení, tzv. fake news – takéto obsahy sa šíria obzvlášť prostredníctvom sociálnych robotov.