Schaufenster Enkelgeneration

Ilze Garda, Riga

Ilze je vedúcou komunikačného oddelenia hotela Bergs v RIge. Vyrastala s nemeckou starou mamou Mimi, ktorá pre ňu znamenala všetko: matku, otca a starých rodičov zároveň. Mimi jej priblížila nemčinu a nemeckú kultúru.
Dnes sa Ilze cíti ako Lotyšska - od hlavy po päty. Napriek tomu je aktívna v Spolku Nemcov v Lotyšsku a v Rižskom kultúrnom spolku Nemcov.

Ivanda Bērziņa, Riga

Ivanda má 35 rokov. Pracuje v Národnom archíve Lotyšska a študuje historické vedy na Univerzite v Lotyšsku. Je potomkom nemeckých kolonistov.
To, že je polovičná Nemka, sa dozvedela vo ôsmej alebo deviatej triede na hodine sociálnej výchovy, kde mala vypracovať rodokmeň.