Schaufenster Enkelgeneration
Slowakei

Wiliam (*1992), Zeche

Viliam sa narodil v roku 1992, pochádza z Malinovej / Zeche a vyrastal v slovenskom jazykovom prostredí. Vďaka karpatsko-nemeckým starým rodičom však prišiel do kontaktu s nemčinou a cachovským nárečím už skôr. Cachovskému dialektu starých rodičov síce rozumie ale ním nehovorí, spisovná nemčina predstavuje pre neho jeho druhú materinskú reč. Wiliam cíti hlbokú väzbu k nemčine a sám seba považuje rovnakým dielom za Nemca a za Slováka. Wiliam študuje dnes v Brne nemčinu a nórčinu.

Michaela (*1987), Košice

Michaela sa narodila v roku 1987 v Košiciach a vyrastala v Medzeve / Metzenseifen . Pochádza z karpatsko-nemeckej rodiny a považuje sa za 100-percentnú karpatskú Nemku. Jej materinskou rečou je mantáčtina a dodnes sa doma rozpráva s rodičmi, starými rodičmi a priateľmi po mantácky. Nemčina bola Michaele vždy bližšia ako slovenčina, preto sa hlási k nemeckej identite. Michaela žije dnes v Bratislave a študuje nemčinu a švédčinu.