Nemčina pre deti
FILMY VO VYČOVANÍ – VIAC ZÁBAVY PRI UČENÍ SA JAZYKOV

Deti milujú filmy
Deti milujú filmy | © goodluz – Fotolia.com

Deti milujú filmy. Filmy sa vo vyučovaní postarajú o zmenu a zábavu – a podporujú učebný proces. Čo si majú učitelia všímať pri využívaní filmov vo výučbe? Niekoľko tipov a praktických príkladov.
 

Deti sa neučia svoj materinský jazyk a druhý (cudzí) jazyk tak ľahko a rýchlo, ako sa častokrát predpokladá. Učenie je zdĺhavý proces, ktorý vyžaduje metodicky a didaktický dobre premyslené podnety. Výučba cudzieho jazyka v rannom veku musí pritom ponúkať príležitosti, ktoré zohľadňujú všetky oblasti vývoja – jazykové, sociálne, emocionálne, kognitívne a motorické. Médiami sú dnes ovplyvňované stále mladšie deti a deti sú aj silne vizuálne orientované, „nechcú len počúvať a hovoriť, chcú počuté aj vidieť“ (Rück 2004: 204). Filmy sa na to pri výučbe cudzích jazykov veľmi dobre hodia.

DOBRÉ DôVODY

Nové médiá sú pre deti niečím magickým. Film môže pomôcť spolu s následnými aktivitami prelomiť rutiny. Malí žiaci získavajú motiváciu, záujem a chuť učiť sa nový jazyk a možno u nich prebudiť chuť na spoznávanie jeho kultúry. Samotný film a meniace sa aktivity pôsobia proti rýchlo klesajúcej koncentrácii.

Filme sorgen für Abwechslung und Unterhaltung im Unterricht. Filme sorgen für Abwechslung und Unterhaltung im Unterricht. | © DragonImages – Fotolia.com Obsahy filmov sú veľmi dôležité pre proces učenia v kognitívnej sfére: deťom približujeme napínavé a zaujímavé témy, sprostredkujeme im obsah s informáciami o krajine a získavajú a upevňujú si aj novú slovnú zásobu. Súčasne oslovujeme pri recepcii filmov rozličné zmysly. Z toho profitujú predovšetkých slabší žiaci: je to práve spojenie filmu a zvuku, ktoré obrazné znázornenie uľahčuje. Slovnú zásobu možno často odvodiť z kontextu, potom je vracanie sa k materinskému jazyku zbytočné.

Aj deti samotné môžu vytvoriť filmy. Nakreslia obrázky k vhodnej slovnej zásobe, vymyslia malé príbehy, ktoré môžu natočiť svojim mobilným telefónom. Tak získajú svoje prvé skúsenosti pri produkcii vlastného krátkeho filmu, ktorý môžu cez YouTube zavesiť na sieť.

POKYNY NA VYUŽITIE FILMOV VO VÝUČBE

Použitie filmov vo vyučovaní v žiadnom prípade nie je samoúčelné, filmy majú proces učenia sa podporovať, majú zabávať a obohacovať učenie (porovnaj Widlok 2014:45). Spoločné pozeranie by malo podnietiť k práci s jazykom a poskytnúť impulzy na hovorenie v cudzom jazyku. Filmy preto nemôžu žiakov príliš zaťažiť, ani jazykovo, ani kognitívne. A: učiteľ musí obsah filmu poznať a ak je to potrebné už dopredu ho odľahčiť pomocou príslušných techník.

Medzi úlohami a cvičeniami, ktoré sa viažu k filmu, by sa malo nachádzať niečo pre všetky deti a typy učenia: neverbálne činnosti ako namaľovanie scénky, kresliaci diktát alebo pantomimické zobrazenie, ale aj jazykové úlohy ako uhádnuť slová alebo vytvoriť asociácie. Pre deti s obvzlášť veľkou chuťou rozprávať sú vhodné jednoduché hry s pridelenými úlohami, pri  ktorých môžu využiť v jazykovom komunikačnom procese to, čo sa práve naučili. Pritom musí byť obsah relevatný a úzko nadväzovať na ich individuálne skúsenostné svety. U malých žiakov podporujú chuť na rozprávanie dôverné veci z každodenného života.

A pritom platí: Menej je spravidla viac. Treba brať ohľad na to, že intervaly koncentrácie sú v tejto vekovej skupine veľmi krátke. Už aj troj- až päťminutovým filmom s následnými cvičeniami, ktoré ponúkajú príležitosť na hravé kreatívne zamestnanie orientujúce sa na určité situácie, možno pri procese výučby cudzieho jazyka veľa dosiahnuť.

MATERIÁL NA VYUČOVANIE

Z vysielania „Relácia so slonom (Sendung mit dem Elefanten)“ urobil Goetheho inštitút malý výber. Celkovo na troch DVD nájdete mnoho trikových a prírodovedných filmov pre jazykovú úroveň A1 až B1. Filmy sa hodia predovšetkým na výučbu cudzích jazykov v rannom veku v prvých ročníkoch.
 
B wie Burg und Blume
B wie Burg und Blume

Tri krátke filmy z „Relácie so slonom“ k písmenám B, D a F  tu máte k dipozícii na stiahnutie. Na príklade morfémy D vidíte, ako môžete tento film využiť vo Vašom vyučovaní. Nájdete aj príklady na ďalšie úlohy. K ďalším dvom filmom môžete požiadať žiakov, aby  vytvorili vlastné filmy. Prajeme dobrú zábavu!  

LITERATÚRA

Rück, Heribert: „Prinzipien des frühen Fremdsprachenerwerbs.“ In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 57/2004, 188-207.

Widlok, Beate: „Die Sendung mit dem Elefanten lädt zum Mitmachen ein – Kurzfilme im frühen Fremdsprachenunterricht.“ In: Frühes Deutsch 31/2014, 39-45.