Literatúra v DaF-vyučovaní Utrpenie mladého Werthera – ako pracovať s klasikom

Aktivačný potenciál klasika
Aktivačný potenciál klasika | © adobe.stock

Goetheho „Utrpenie mladého Werthera“ je klasikou svetovej literatúry. Je však aj exemplárne zodpovedný za utrpenie študentov pri čítaní povinného čítania na stredných a vysokých školách.
 

V Chorvátsku patrí preklad „Werthera“ ku kánonu vyučovania literatúry v materinskom jazyku. V originálnej verzii patrí k povinnej literatúre pri štúdiu germanistiky a pri vzdelávaní budúcich pedagógov. Jazykové a kultúrnohistorické prekážky, ktoré pri tom musia žiaci a študenti prekonávať, sú vysoké.

Tento text avšak ponúka množstvo možností prepojenia s vysoko aktuálnymi témami a k tomu obrovský aktivačný potenciál s medzidisciplinárnymi synergiami. Nasledujúce nápady, otázky a podnety môžu byť nápomocné pri využití tohto potenciálu vo vyučovaní.

Motivujúce prístupy k Wertherovmu svetu

Aktivitou na rozohriatie môže byť napríklad výber „Svetovej literatúry so sebou“ od Michaela Sommera. Je to video séria s playmobil postavičkami, ktorá originálne spracováva vybrané texty svetovej literatúry. „Werther to go!“ otvára cestu a ponúka odľahčenú verziu na aktivity s originálom.
 

Séria „Čo musíte vedieť v nemčine“ sa odkazuje vo videách na literárne hnutie „Sturm und Drang“ označovaného aj ako „puberta nemeckej literatúry“ a približuje politické a kultúrne pozadie. Na základe týchto poznatkov môžu nasledovať početné CLIL-aktivity a taktiež bilingválne skupinové učenie. Teplovzdušné balóny, optické telegrafy, galvanické experimenty, litografiu a parné stroje je možné názorne a trvalo oživiť ako vychytávky „Wertherovej-doby“.
 

Pre študentov je obzvlášť zložitým Wertherov jazyk. Na uľahčenie porozumenia je možné znížiť náročnosť použitím vizualizácií. Napríklad v kontexte špecifických Wertherových zážitkov z prírody, kedy ročné obdobia (jar-jeseň) odzrkadľujú jeho duševný stav. Literatúra môže pripraviť a podporiť hľadanie vhodných materiálov (obzvlášť vhodné sú materiály so vzťahom k regiónu), použitie vlastných fotografií a videí, ktoré vedú k vytváraniu vlastných obrázkov alebo dokonca koláží.

Výber obrázkových motívov by mal byť vždy cielený, mali by byť zamerané na rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby, ako tréning argumentácie.

Rovnako môžeme použiť hudobnú interpretáciu Wertherových pocitov a nálad, najlepšie v medzidisciplinárnej diskusii učiteľov. YouTube videá sú bohatým zdrojom inšpirácie.
 
Hlasným, interpretačným ČÍTANÍM možno nájsť cestu k štýlu a funkcii Wertherovho jazyka.

Werther v aktuálnych tematických okruhoch
 

Vybrané listy (pasáže) môžu dodať impulzy na mnohé aktivity, ktoré pripravia, odľahčia a prehĺbia porozumenie. Spomenieme niektoré tematické okruhy:
  • Tematický okruh „autenticita“. Už „predslov“ spája otázku významu informácií s otázkou autenticity alebo fikcie autenticity textu. Slúži fikcia na zvýšenie pozornosti („Werther“ a „Ossian“ sú fiktívni)? Čo vôbec znamená autenticita? Prečo by malo byť niečo zaujímavé len preto, že je to autentické? Aktualizované: Prečo vznikajú „fake news“ a aký je ich účinok?
  • Tematický okruh „cesta“. Podľa motta: „Už budem mimo!“, je veľa ľudí na cestách. Prečo cestoval Werther? Prečo majú ľudia dnes túlavé topánky, odkiaľ pochádza túžba po cestovaní  - a potom v protiklade opäť túžba po domove a túžba po tom, čo nám je blízke a známe?
  • Tematický okruh „utrpenie v spoločnosti“. Werther konštatuje, hneval som sa a mal som nutkanie celé to skončiť. Ide o skúsenosť s exklúziou. Môže sa človek aj dnes dostať do „zlej spoločnosti“, môže byť vylúčený z tej „správnej“ spoločnosti? Ako dnes funguje sociálna exklúzia a inklúzia? Heslo: „Smrteľná choroba“ – práve v časoch enormného zrýchlenia šírenia informácií na sociálnych sieťach, blogoch, fórach sa vynára otázka: Ako reagovať, keď čítam o mladom človeku, ktorý si chce „vystreliť dieru do hlavy!“ Príklady z bežného dňa a pop-kultúry sú známe, robia kariéru („Club 27“) Amy Winehouse: „Snažili sa ma presvedčiť, aby som sa išla liečiť, ale ja som povedala ´Nie, nie, nie!`“ Medzi mládežou je veľmi populárny román, na motívy ktorého vznikol aj televízny seriál: „Mŕtve dievča neklame“ („13 Reasons Why“ Trinásť dôvodov, prečo). Román ako aj seriál získali veľké uznanie, ale aj odmietnutie. Naďalej platí, že témy ako mobbing, násilie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie a nakoniec samovražda sú síce veľmi citlivé (heslo: Wertherov-efekt), ale nesmú byť tabuizované. Je možné zatvoriť si oči pred touto témou? Ako postupovať v prípade „Werthera“, keď je súčasťou kurikula a povinného čítania?
Koniec koncov je samozrejme možné v tomto texte kreatívne pokračovať z pohľadu aktuálnej perspektívy: Ak by sa Werther a Lotte našli pomocou aplikácie Tinder („Zhoda. Chatuj. Randi.“)? Čo by sa medzi nimi stalo? Z “Utrpenia mladého Werthera” môže byť motivujúca čitateľská skúsenosť. A snáď je dokonca možné sa s týmto klasikom svetovej literatúry „celkom spriateliť“.
 

Quellen und Literatur

Goethe (Kommentare zu Christoph Friedrich Nicolai: Freuden des jungen Werthers; 1775):

Goethe: Die Leiden des jungen Werthers. Reihe: Klassiker trifft Comic. Interesse wecken, Zugang erleichtern, Originaltext lesen; Klett

Franziska Walther & J. W. v. Goethe: Werther Reloaded. Klassiker neu erzählt, Verlag Kunstanstifter Mannheim 2016