Precvičovanie bez bariér

Skúškové centrá Goetheho inštitútu sa snažia individuálne zohľadňovať osobitné potreby a špecifické požiadavky účastníkov skúšok s telesným postihnutím. Pritom ide o špecifické požiadavky účastníkov so zrakovým alebo sluchovým postihom alebo aj motorickým.

Na účely precvičovania sú k dispozícii pre každú úroveň skúškok certifikované bezbariérové sady cvičení.
Tieto sady na precvičovanie sú interaktívne, to znamená, že máte okamžitý prístup k vyhodnoteniu cvičenia. Tréning prípravy na skúšku možno využívať aj pomocou každého mobilného telefónu s prístupom na internet.