Ďalšie informácie

Späť na Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Dobrý vstup: časti skúšky

Skúška Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch pozostáva z častí čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.
 

Čítanie

Čítaš texty ako napr. krátke novinové články, maily, inzeráty a verejné informačné tabule a riešiš k nim úlohy.

Doba trvania: 30 minút

PÍSANIE

Píšeš správy, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k tvojmu osobnému životu.

Doba trvania: 30 minút

POČÚVANIE

Počúvaš každodenné rozhovory, hlásenia a diskusie v rozhlase, telefonické správy a verejné oznamy a riešiš k nim úlohy.

Doba trvania: 30 minút

HOVORENIE

Kladieš otázky a odpovedáš na otázky, ktoré sa týkajú tvojej osoby, rozprávaš niečo o tvojom vlastnom živote a dohodneš si niečo alebo si niečo naplánuješ s tvojim diskusným partnerom alebo tvojou diskusnou partnerkou.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je skúška z nemčiny pre mladých vo veku od 12 do 16 rokov.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch sa odporúča vek nad 12 rokov.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch predpokladá jazykové vedomosti na druhom kompetenčnom stupni (A2) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 200 až 350 45-minútových vyučovacích hodín.