Štandardy kvality

Spracharbeit Berlin Lateinamerika Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kvalita. Slovo, ktoré berieme vážne

Odborné nároky na skúšky z cudzieho jazyka sú vysoké.
Goetheho inštitút sa svojim menom, manažmentom kvality a dlhoročnými skúsenosťami zasadzuje za to, aby boli splnené.

Špecialistky a špecialisti so skúsenosťami s výučbou a vykonávaním skúšok vypracovávajú jednotlivé úlohy testu. Konečná redakcia sa uskutočňuje v Centrále v Mníchove. Skúškové materiály sa pred použitím testujú v podmienkach skúšky a výsledky sa kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnocujú. Skúšajúci sú školení v rámci centrálne a decentralizovane organizovaných seminárov.

Podľa čoho môžete spoznať dobrú kvalitu:

Férovosť

Skúšky majú byť pre každého v najvyššej možnej miere férové – bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod alebo možné obmedzenia.

Platnosť

Pri jazykovej skúške by mali byť rozhodujúce jazykové schopnosti, nie schopnosť koncentrácie, inteligencia alebo vedomosti o svete.

Dôveryhodnosť

Vysoká miera dôveryhodnosti sa dosahuje tým, že skúšky vyhodnocujú dvaja skúšajúci.

Účelnosť

Neustále pracujeme na optimalizácii našich skúšok:
s ohľadom na dobu trvania testu, využívanie modernej techniky ako aj na vytváranie všeobecných podmienok.

Jednotné kritériá kvality:

Ako zakladajúci člen asociácie ALTE (Association of Language Testers in Europe) sa zasadzujeme za rozvoj a realizáciu štandardov kvality.
 
Asociácia ALTE si stanovila nasledovné ciele:
  • zjednotenie úrovní jednotlivých stupňov na podporu medzinárodného uznania jazykových certifikátov v Európe.
  • zjednotenie kvalitatívnych kritérií pre všetky fázy vypracovania a priebehu skúšky, t.j. tvorba testu, priebeh skúšky, hodnotenie, certifikácia, vyhodnotenie a uloženie dát.
  • spolupráca na spoločných projektoch, ako aj výmena skúseností a odborných poznatkov.
V roku 2003 bola asociácia ALTE prijatá ako mimovládna organizácia (NGO) do Rady Európy a poskytuje jej priebežne poradenstvo na tému merania výkonov a certifikácie. V roku 2006 získala asociácia ALTE okrem toho štatút poradenskej inštitúcie pre Organizáciu spojených národov.