Štipendiá

Štipendiá pre ministerských pracovníkov

Ministerstvo zahraničných vecí SRN a Goetheho inštitút poskytnú štipendium v rámci programu Europanetzwerk Deutsch,  tým vyšším ministerským úradníkom z členských krajín EU a ostatných štátov,

- ktorí si potrebujú vylepšiť jazykové vedomosti z nemčiny pre výkon svojho povolania,
- ktorí majú vedomosti z nemčiny už na vysokej úrovni (B2/C1),
- ktorých pracovná náplň súvisí s EU,
- ktorí majú pracovné kontakty v SRN a v inštitúciach EU.

Program obsahuje nielen štandardné intenzívne jazykové kurzy, ale tiež intenzívne jazykové kurzy odbornej nemčiny, ktoré zahŕňajú tiež politické a hospodárske témy. Zároveň je zabezpečený aj bohatý spievodný program.

Ďalšie informácie o ponuke kurzov, predpokladoch získania štipendia a o požiadavkám potrebných na podanie prihlášky získate na adrese
www.goethe.de/eu-Kurse
 

Jazykové štipendium v Nemecku pre poslucháčov jazykových kurzov Goetheho inštitútu v Bratislave

Goetheho inštitút Bratislava losuje každoročne jedno až dve jazykové štipendiá na niektorom z Goetheho inštitútov v Nemecku. Tieto jazykové štipendiá sa musia absolvovať do januára nasledujúceho roka, trvajú 4 týždne a ich cena je cca. € 2000,-. Štipendiá zahŕňajú tieto náklady:

- 4- týždňový jazykový kurz na Goetheho inštitúte v Nemecku podľa voľby kandidáta
- 20 vyučovacích hodín nemčiny za týždeň
- sprievodný program
- ubytovanie v študentskem domove, alebo na priváte
- raňajky a obed v dňoch vyučovania
- príspevok na cestovné náklady, vreckové, poistenie