Aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby

Pomocou mobilného trénera slovnej zásoby Goetheho inštitútu si môžete flexibilne a mobilne precvičovať a zlepšovať slovnú zásobu v nemčine.

Stiahnite si zoznamy slovíčok pre jednotlivé jazykové úrovne, učte sa vlastné slovíčka pomocou systému kartičiek alebo pracujte v spojení s kurzom nemčiny na učebnej platforme.

Systém výučby

Zvoľte si tému, ktorá vás zaujíma. Zobrazia sa vám zoznamy slovíčok, ktoré si k danej téme môžete stiahnuť. Ku každému zoznamu nájdete krátky popis. Prostredníctvom tlačítka „Herunterladen“ si zvolené slovíčka môžete stiahnuť do svojho mobilného telefónu. Učiť sa tak môžete bez toho, aby ste boli pripojení na internet.

Do aplikácie môžete vkladať aj vlastné slovíčka, ktoré sa chcete učiť. Slovíčka sa učia pomocou kartičkového systému s piatimi priečinkami. Tento systém vychádza z poznania, že nové slovo si človek dlhodobo zapamätá vtedy, ak ho päťkrát označil za známe.

Tréner slovnej zásoby a učebná platforma Goetheho inštitútu

Ak navštevujete jazykový kurz v Goetheho inštitúte a pracujete s kartičkami na učebnej platforme, môžete aj mobilného trénera slovnej zásoby prepojiť s učebnou platformou. Táto funkcia umožňuje stiahnuť a učiť sa slovnú zásobu, ktorá je dôležitá pre vás kurz. Takisto je možné vkladať do aplikácie nové kartičky a nahrávať ich do učebnej platformy.