prednáška a diskusia Beuys Will Be Beuys #3

Beuys Will Be Beuys #3 © Eugen Korda

Štv , 01.04.2021

18:00

Online

Akcionizmus na Slovensku


Pozývame vás na dve prednášky zamerané na akčné umelecké hnutia 60. a 70. rokov na Slovensku a v Českej republike. Ukazujú prepojenia medzi konceptmi sociálnej utópie vo východnej Európe a Beuysovou prácou.
Prednášky sa uskutočnia v dvoch termínoch: 1. a 15. apríla vždy o 18.00

1.4.2020, 18.00:
LUCIA G. STACH:
Zrkadlo v zrkadle. K autorským utópiám a intermediálnym stratégiám konceptuálneho a akčného umenia na Slovensku.

Po konfrontácii experimentálnej tvorby autorov a autoriek z rôznych generácií a oblastí v šesťdesiatych rokoch sa začali sedemdesiate roky dôrazom na rozvíjanie ich individuálnych programov. Klauzúra ateliéru či neohraničenosť prírodnej krajiny ešte väčšmi zdôraznili tému slobody a voľnosti, bez obmedzení komisiami, publikom či trhom. Unikátne prejavy akčného a konceptuálneho umenia, ktoré sa na slovenskej scéne objavilo od polovice 60. rokov, dostali po skúsenosti Pražskej jari a po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 nový impulz a iný kultúrny význam. Spätne vidíme, že tento vývoj v celej Východnej Európe sa istým spôsobom spontánne zrkadlil so západnými tendenciami me-decade. Prednáška sa zameria na vybrané autorské programy s „beuysovskými“ lokálnymi autentickými prvkami sociálnej utópie, individuálnej mytológie a kozmológie.

LUCIA G. STACH je vedúcou kurátorkou zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii. Pracovala ako redaktorka periodika o vizuálnom umení, nezávislá kurátorka a ako kurátorka výstav v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Pripravila viacero monografických aj tematických výstavných projektov a katalógov. V máji 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej SWAN SONG NOW v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na 57. Bienále v Benátkach. V roku 2018 vydala spolu s A. Hrabušickým rozsiahlu monografickú knihu Stano Filko 1, Od roku 2019 spolupracuje s (ne)festivalom intermediálneho umenia JAMA. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a zúčastňuje sa na odborných podujatiach, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí.


Prednáška
Pavlína Morganová:
Počiatky konceptuálneho umenia a hnutie Fluxus
sa uskutoční online 15.4.2021 o 18.00

 
Prednáška predstaví hlavné impulzy vzniku konceptuálneho a akčného umenia. Stručne se dotkne kľúčových hnutí akými boli futurismus, dadaismus a surrealismus, ale aj vlyvu osobností ako Marcel Duchamp, Lucia Fontana alebo Jackson Pollock. Hlavnou témou však bude hnutie Fluxus, hlavné princípy a osobnosti hnutia. V závere se zameriame na prenikanie Fluxu do Československa, festival Fluxu v Prahe v roku 1966 a nadväzujúce aktivity hnutia Aktual.

PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.
Od roku 2017 pôsobí ako prorektorka pre umenie, vedu a rozvoj Akademie výtvarných umení v Prahe, v rokoch 2014−2016 zastávala pozíciu prorektorky pre štúdijné záležitosti. Od roku 2013 je vedúcou Vedecko-výskumného pracoviska VVP AVU. Na Akadémii prednáša dejiny českého umenia 20. storočia. V ostatných rokoch  se venovala rozsiahlemu výskumu dejin vystavovania, ktorého výsledkom je kniha Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 (VVP AVU 2020).


Moderuje: Robert Švarc
Co-moderátorka: Pavlína Morganová

vias informácií o projekte Beuys will be Beuys:
www.goethe.de/slovensko/beuys2021  

https://us02web.zoom.us/j/84003379375?pwd=R0hKWFlraTV4RCt5aUFaVUZkZm84QT09
 
Meeting-ID: 840 0337 9375
Kenncode: dgsQ9b

 

Späť