prednášky a diskusia Beuys will be Beuys #5

Beuys will be Beuys #5 © Eugen Korda

Štv , 29.04.2021

Online

Chránené územia a cestovný ruch

Tlak informácií o stave eko-systémov, čím ďalej tým horúcejšia situácia „climate change“, neefektívnosť medzinárodných zmlúv, stručne: komplexita okolitého prostredia prerastá nemohúcnosť našich systémových riešení a komunikácie. Pokiaľ v Beuysovej tvorbe nachádzame aspekt, ktorý treba aktualizovať, tak je to určite jeho environmentalistické angažmán. Nielen projekt 7000 dubov – zalesňovanie mesta miesto mestskej samosprávy (documenta 7 – 8, Kassel 1982-86), ale aj Beuysove tematizovanie problematiky včelstva – v súčasnosti jedného z najohrozenejších druhov – z neho robia do istej miery pilotného „environmentálneho umelca“. Nakoľko si však myslíme, že siedmymi tisícmi stromov bol v Kasseli zasadený dostatočne objemný umelecký signál smerom k verejnosti, do nášho projektu tentokrát neprizveme „environmentálnych umelcov“, ale „environmentálnych aktivistov“, ktorí pracujú v lokálnom teréne a bojujú s nehoráznym porušovaním zákonov o ochrane prírody. Týmto gestom chceme akcentovať otázku, nakoľko vie byť dnes angažované umenie efektívne v teréne špecializovaných problémov, alebo nakoľko by malo agendu prenechať špecialistom.

Chránené územia a cestovný ruch
V rámci jedného večera sa budeme zaoberať problematikou cestovného ruchu z možno netradičného pohľadu – na príklade Demänovskej doliny poukážeme na problémy, ktoré cestovný ruch spôsobuje a súčasne na možnosti a nutnosť zapájania sa nás všetkých do rozhodovania o budúcnosti takýchto území. Pokúsime sa tiež zistiť, prečo nás tak popudzuje výstavba nových zariadení. Témou diskusie budú hodnoty krajiny, v akom stave je žiaduce mať a udržiavať (konkrétne) vybrané chránené územia a najmä, ako sa vyvíjajú súčasné občianske snahy o zvrátenie súčasného vývoja v lokalitách ako Štrbské pleso či Demänovská dolina. 

Diskusiu s pozvanými hosťami bude moderovať Pavel Herich.
Hostia:
Iveta Ňiňajová
Juraj Rizman

Pavel Herich (Liptovský Mikuláš, 1987) je slovenský dobrovoľný aj profesionálny speleológ, environmentalista a umelecký keramik, žije v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2007 sa podieľa na rozsiahlych objavoch a dokumentácii podzemných priestorov Štefanovej, dnes jednej z najväčších jaskýň Slovenska. Vedie Klub Demänovských jaskyniarov a dlhodobo pracuje na monografii Demänovských jaskýň. Stojí za iniciatívou Pre Dolinu, ktorej cieľom je zvrátiť devastáciu mimoriadne vzácneho územia Demänovskej doliny. Prakticky tiež skúma možnosti výstavby udržateľných ľudských sídiel v predmestskom prostredí a života v nich ako príspevku k riešeniu environmentánej krízy. Aktuálne študuje environmentalistiku a krajinné inžinierstvo v Banskej Bystrici a Prahe.

Juraj Rizman
V environmentálnom hnutí aktívny od roku 1993. Bývalý koordinátor siete Ekofórum a dlhoročný člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. V rokoch 2008-2013 riaditeľ Greenpeace Slovensko.
Spolupracoval s organizáciou Via Iuris, kde viedol úspešnú kampaň za zrušenie tzv. Mečiarových amnestií a program obrany občianskeho sektora. Bol environmentálnym poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej a neskôr aj poradcom podpredsedu NR SR Juraja Šeligu. Momentálne pôsobí ako nezávislý konzultant.

Iveta Niňajová pôsobí ako odborníčka na regionálny rozvoj a cestovný ruch od roku 2003. Doktorát má skončený na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave dizertačnou prácou “Strategický rozvoj cestovného ruchu na báze rozvoja regiónov”. Je spracovateľkou viacerých plánov rozvoja, rozvojových koncepcií a stratégií cestovného ruchu. Od roku 2008 je priekopníčkou destinačného manažmentu a udržateľného cestovného ruchu na Slovensku a iniciátorka Klastra Liptov, prvej organizácie destinačného manažmentu na Slovensku. V rokoch 2016 - 2018 pôsobila v expertnom tíme Splnomocnenca Vlády SR ako expertka na cestovný ruch. V rokoch 2018 - 2020 zavádzala systém riadenia regionálneho rozvoja a destinačný manažment na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na pozícii poradca predsedu BBSK, kde sa podieľala aj na viacerých architektonických súťažiach. Je predsedníčkou Asociácie prírodného turizmu a jednou z iniciátoriek My sme les.


Viac informácií o projekte:
 www.goethe.de/slovensko/beuys2021  
 

Späť