diskusia Prečo? Ako pochopiť holokaust

Peter Hayes: Prečo? Mamaš

Štv , 26.01.2023

18:00

Knižnica

Kniha historika Petra Hayesa v slovenčine

Kniha skúma jednu z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva a odpovedá na osem najčastejších otázok, ktoré sa s ňou spájajú: Prečo Židia? Prečo práve Nemci? Prečo vraždenie? Prečo bol holokaust taký rýchly a rozsiahly? Prečo sa Židia väčšmi nebránili? Prečo bola pomoc zvonka taká obmedzená? Napriek množstvu kníh a filmov, múzeí a pomníkov, výpovedí pamätníkov a výučbe venovanej holokaustu sa zdá, že ani po viac ako sedemdesiatich rokoch sa nepodarilo nájsť ucelené vysvetlenie toho, ako sa mohla v srdci civilizovanej Európy v 20. storočí udiať taká nepredstaviteľná masakra.

Americký historik Peter Hayes, odborník na dejiny Nemecka a genocídy, na základe rozsiahleho výskumu a štatistických údajov pútavým spôsobom vyvracia mnohé mylné predstavy a interpretácie a odpovedá na všetky kľúčové, nepríjemné a bolestivé otázky. Píše zrozumiteľne a jeho pozoruhodný text je mrazivou zbierkou varovných signálov, minulých i súčasných. 

Diskutujú PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Ústav Etnológie a sociálnej antropológie SAV) a Mgr. Ján Hlavinka, PhD., Historický Ústav SAV, Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH)
Moderuje Michal Hvorecký
Organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom Mamaš.
Knihu preložili Daniel Levický Archleb a Alexandra Strelková.
 

Späť