diskusia o knihách Ukrajinský knižný klub: Ukrajinská poézia

Ukrajinský knižný klub © Tanya Kyianysia

Po , 29.01.2024

18:00

Knižnica

Čítame ukrajinskú poéziu

Každý mesiac čítame dobrú ukrajinskú knihu. Tentoraz rozoberieme novú ukrajinskú poéziu vo výbere a preklade poetky Anny Siedykh.

Pripravili sme básne známych súčasných básnikov a poetiek: Jurija Andruchovyča, Ostapa Slyvynského, Halyny Kruk, Kateryny Kalytko, Táni Maliarčuk, Daryny Hladun, Olesie Mamčyč a Kateryny Michalicyny. 
Sú to básne o vojne a domove, o bolesti a láske, o nádeji a tme od autorov známych na Ukrajine i v zahraničí.

Účasť na knižnom klube je, samozrejme, možná aj bez predchádzajúcej znalosti príslušných kníh - môžete sa k nám jednoducho pridať a hľadať zaujímavé knižné tipy! Uvítame aj vaše nápady na ďalšie tituly.

Dramaturgia: Anna Siedykh a Michal Hvorecký
Podujatie sa koná v slovenčine a ukrajinčine.
Vstup voľný.

Перший український клуб у новому році ми вирішили відкрити українською поезією.
Ми підготували для наших учасників та учасниць вірші відомих сучасних поетів та поеток: Юрій Андрухович, Остап Сливинський, Галина Крук, Катерина Калитко, Таня Малярчук, Дарина Гладун, Олеся Мамчич, Катерина Міхаліцина. 

Це вірші про війну та дім, про біль та любов, про надію та темряву від авторів та авторок, що відомі в Україні та світі. 

Тексти можна отримати написавши на пошту нашій кураторці: annkased@gmail.com

Модерують: Анна Сєдих та Міхал Гворецький.

Späť