diskusia o knihách Ukrajinský knižný klub: Alexej Sevruk

Alexej Sevruk - Evropanka Argo

Ut , 27.02.2024

18:00

Knižnica

Čítame Európanku Alexeja Sevruka

Každý mesiac čítame dobrú ukrajinskú knihu. Tentoraz rozoberieme román Európanka od Alexeja Sevruka.

Román autora s ukrajinskými a českými koreňmi zachytáva v spomienkach starej ženy roztrieštený, mihotavý obraz ukrajinskej provincie, Polesia. Rozprávačka Mária je dcérou ukrajinskej roľníčky a českého vojnového zajatca. Rodinná kronika (zložená zo silných obrazov a vzájomne prepojených príbehov) spracúva nielen osudy ústrednej rodiny, ale aj širokej škály ďalších postáv a figúr, ktoré spolu tvoria v románe pestrú mozaiku života v (najmä) volynskej oblasti Ukrajiny od 20. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Sugestívny a miestami tiesnivý román má potenciál strhnúť čitateľa svojou dravosťou a bezprostrednosťou.

Účasť na knižnom klube je, samozrejme, možná aj bez predchádzajúcej znalosti príslušných kníh - môžete sa k nám jednoducho pridať a hľadať zaujímavé knižné tipy! Uvítame aj vaše nápady na ďalšie tituly.

Dramaturgia: Anna Siedykh a Michal Hvorecký
Podujatie sa koná v slovenčine a ukrajinčine.
Vstup voľný.


-----------------------------------------------------------------------

Тексти можна отримати написавши на пошту нашій кураторці: annkased@gmail.com

Модерують: Анна Сєдих та Міхал Гворецький.

Späť