Čítanie Robert Roth číta Kafkovu Premenu

PremenaVR © Goethe-Institut

Ut , 16.10.2018

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

O preklade rozpráva Milan Žitný

„Keď sa Gregor Samsa jedného rána prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný hmyz“. Touto vetou sa začína slávna novela Premena z roku 1912. Pri príležitosti projektu Premena VR: Kafka vo virtuálnej realite bude herec Robert Roth čítať ukážky z kultovej prózy.

Milan Žitný patrí k najvýznamnejším slovenským germanistom a prekladateľom. Napísal viacero monografií a odborných štúdií. Prekladá z nemčiny a severských jazykov. Okrem Franza Kafku preložil aj diela J. W. Goetheho, Friedricha Schlegela, Sørena Kierkegaarda či Jürgena Habermasa. Zaoberá sa aj výskumom dejín umeleckého prekladu.

Robert Roth patrí k najvýraznejším slovenským činoherným hercom. Pôsobí v Slovenskom národnom divadle.

Moderuje Michal Hvorecký. Vstup voľný.
 

Späť