umelecká rezidencia Umelecká rezidencia: NAO robot / Rezidencia: Youth and A.I.: (Un)learning with robots)

Umelecká rezidencia: NAO robot / Rezidencia: Youth and A.I.: (Un)learning with robots) © Lena Ziyal

Str , 04.11.2020 -
Str , 18.11.2020

Slovenské Centrum Dizajnu - Inolab

Slovenské centrum dizajnu
Kollárovo námestie 10
Bratislava

Rezidenčný program Youth and A.I.: (Un)learning with robots

Deadline na zaslanie prihlášky:  18.11.2020
Vyhodnotenie žiadostí: 19.11.2020
Email na zasielanie prihlášok: hello@sensorium.is (uveďte do predmetu Umelecká rezidencia: NAO robot / Rezidencia: Youth and A.I.: (Un)learning with robots)

Dĺžka rezidencie: 7.12. 2020 – 31. 1. 2021
Miesto rezidencie: Slovenské Centrum Dizajnu - Inolab, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Miesto konania sprievodných podujatí: Goethe Institute, Bratislava
Štipendium: 500 EUR / umelec/umelkyňa (v prípade potreby aj ubytovanie v Bratislave a cestovné náklady)


Rezidenčný program Youth and A.I.: (Un)learning with robots je projektom spolupráce medzi Goetheho Inštitútom, festivalom digitálneho umenia Sensorium a Slovenským centrom dizajnu. Organizácie pozývajú dvoch intermediálnych umelcov/umelkyne aby strávili dva mesiace vo výskumno-vývojovom oddelení Slovenského Centra Dizajnu – Inolab, kde budú meniť správanie robota NAO.
 
Cieľom rezidencie je, aby sa robot NAO naučil niečo nové, prípadne sa niečo odučil. Výstupom bude open-source kód a aspoň jedno dokumentačné, špekulatívne video. Rezidenčný projekt skúma spoločenské, kultúrne a politické dôsledky technologickej éry. Konkrétne sa zameriava na to, ako vplýva interakcia s humanoidnými robotmi a všeobecne s umelou inteligenciou na mládež. Mladí ľudia spolu s inými zraniteľnými skupinami v spoločnosti sú práve tí prví, pre ktorých sú nové technológie určené a s ktorými sú testované. Kritickou umeleckou reflexiou má projekt za cieľ spochybňovať súčasný dizajn a používanie tejto technológie. Okrem kritiky má zároveň ponúknuť hravé a pozitívne alternatívy navrhovania a využiteľnosti. Chceme stimulovať dialóg okolo otázok ako: Čo znamená vyrastať s robotmi? Ako sú perspektívy a očakávania mládeže zohľadnené v procese navrhovania technológií?
 
Rezidenti sa musia nachádzať na Slovensku a je nutné, aby mali programátorské schopnosti. Žiadateľky a žiadatelia by mali využiť pobyt v jeho plnom rozsahu (šesť týždňov).
 
Počas rezidencie budú svoju prácu konzultovať s tímom vedcov z oblasti psychológie, sociológie a lingvistiky. Kľúčové bude zapojiť do celého procesu skupinu mládeže, ktorá by mala hrať dôležitú úlohu vo vývoji umeleckého projektu. Tieto konzultácie budú realizované naživo alebo online podľa aktuálnej pandemickej situácie.
 
Výstup projektu:
Nové schopnosti robota NAO (vo forme kódu generovaného na základe interakcií v rámci projektu)
Aspoň jedno video 
Toolkit:
Robot NAO,
počítač,
software a základné inštrukcie na jeho ovládanie
Dataset výstupov z predchádzajúcich miest rezidencie
Viac o robotovi NAO (LINK)


Prihláška musí obsahovať:
Životopis / portfólio
návrh umeleckého projektu v anglickom jazyku, ktorý umelec/umelkyňa plánuje rozvíjať počas rezidencie. (max. 1500 znakov). musí popísať spôsob, akým spôsobom tento projekt naplní ciele rezidencie a ako plánuje umelec/umelkyňa zapojiť do programu mládež
Obrazová dokumentácia 

V spolupráci s:
Slovenské centrum dizajnu
Sensorium
Goetheho inštitút
 

Späť