Workshop Kinderuni

Kinderuni © Getty Images

So , 25.09.2021

Knižnica

Panenská 33

81482 Bratislava

Workshop pre deti a rodičov

Rodičom a ich deťom, ktoré sú zhruba vo veku 8-12 rokov, predstavíme skvelý  bezplatný vzdelávací projekt Goetheho inštitútu.

Cieľom je zábavným spôsobom, pomocou rôznych malých vedeckých pokusov z rôznych vedeckých odvetví, hier a ďalších pútavých aktivít vzbudiť a podporiť v deťoch záujem o nemecký jazyk.

Rodičom ukážeme, ako môžu svoje deti na Detskej univerzite sprevádzať, objasníme im obsahovú stránku projektu a predstavíme jeho on-line platformu.

Deti prežijú akčné dopoludnie naplnené prednáškou, tvorivou dielňou, súťažami a záverečným kvízom.
 
Program:
1. Privítanie

2. Predstavenie platformy,  jej technickej a obsahovej stránky rodičom, zatiaľ deti v tvorivej dielni vyrábajú svoj vlastný univerzitný index

3.  Úvod do štúdia. (S deťmi-vstup do témy, z rodičov sa stávajú pozorovatelia)

4.  Prednáška profesora Einsteina a pani Bystrej na  jednej z fakúlt

5.  Vedecký pokus a sprievodné aktivity (zamerané na osvojenie si praktického jazyka)

6.  Záverečný zábavný kvíz (s cieľom zažiť úspech na Detskej univerzite

Workshopu sa môžu zúčastniť len deti s podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

Rodičia musia byť v režime OTP – očkovaní, testovaní, prekonaní – a sú povinní predložiť potvrdenie o negativite formou AG testu (48 h) alebo PCR testu (72 h) alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 resp. očkovací preukaz.

Späť