Dịch vụ mượn trả tài liệu từ xa - Thư viện Viện Goethe Hà Nội - Viện Goethe Hà Nội - Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Banner Lieferservice mit Fahrrad© Viện Goethe Thái Lan

Thư viện Viện Goethe Hà Nội
Dịch vụ mượn trả tài liệu từ xa

Thư viện viện Goethe Hà Nội cung cấp dịch vụ Đặt mượn sách từ nhà tại khu vực Hà Nội dành cho học viên tiếng Đức và Hội viên của Thư viện viện Goethe Hà Nội.

Lưu ý

Các tài liệu được đặt mượn sẽ được chuẩn bị trước để các bạn có thể nhận tại viện Goethe trong và ngoài giờ mở cửa thư viện.
(Xem thêm thông tin tại trang Dịch vụ mượn tài liệu, mục "Đặt mượn tài liệu từ xa")

Để sử dụng dịch vụ mượn tài liệu từ xa, các bạn cần phải có
  • Thẻ thư viện còn hiệu lực (nếu chưa có thẻ thư viện, các bạn có thể đăng ký trực tuyến tại đây)
  • Tài khoản tại Mein Goethe.de

Hướng dẫn

Để mượn tài liệu từ xa, bạn hãy làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây:
  1. Truy cập trang web DANH MỤC TÀI LIỆU CỦA THƯ VIỆN | OPEN ACCESS
  2. Đăng nhập bằng tài khoản Mein Goethe.de của bạn
  3. Tìm kiếm tài liệu bạn muốn mượn
  4. Bấm mở tài liệu và copy số ISBN của tài liệu đó
    HAN Anweisung ISBN © Viện Goethe Hà Nội
  5. Dán số ISBN vào Đơn đăng ký mượn tài liệu từ xa

Tải xuống tài liệu hướng dẫn: