Dịch vụ mượn trả tài liệu từ xa
Viện Goethe Hà Nội

Thư viện viện Goethe Hà Nội cung cấp dịch vụ Đặt sách từ nhà tại khu vực Hà Nội dành cho học viên tiếng Đức và Hội viên của Thư viện viện Goethe Hà Nội.

Để sử dụng dịch vụ mượn tài liệu từ xa, các bạn cần phải có

  • Thẻ thư viện còn hiệu lực (nếu chưa có thẻ thư viện, các bạn có thể đăng ký trực tuyến tại đây)
  • Tài khoản tại Mein Goethe.de
Để mượn tài liệu từ xa, các bạn đăng nhập vào trang web https://hanoi.bibliothek.goethe.de và làm theo hướng dẫn dưới đây:

HAN Fernleihe VN 1 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VN 2 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VN 3 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VI 4 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VI 5 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VI 6 © Viện Goethe Hà Nội HAN Fernleihe VI 7 © Viện Goethe Hà Nội Tải xuống tài liệu hướng dẫn: