DỊCH VỤ CHO MƯỢN TÀI LIỆU
Thư viện

Mượn tài liệu Ảnh: Viện Goethe / Trần Việt Phương

Tất cả mọi người sau khi cam kết chấp hành nội quy thư viện và làm thẻ đều có thể sử dụng Thư viện viện Goethe Hà Nội.

Bạn đọc được xem là đã biết và đồng ý với những quy định nêu trên khi ký tên vào thẻ hội viên thư viện viện Goethe Hà Nội.

Đối với học viên viện Goethe Hà Nội: thẻ học viên cũng là thẻ thư viện và có giá trị đến khi kết thúc khóa học. (Lưu ý: phải dán ảnh và có dấu giáp lai của phòng ngôn ngữ viện Goethe Hà Nội mới có thể sử dụng trong thư viện).

Đối với bạn đọc bên ngoài: ngoài khoản hội phí hội viên phải đóng, các bạn cần trình những giấy tờ sau:
  • Chứng minh thư hoặc hộ chiếu
  • Người dưới 18 tuổi phải có cha mẹ hoặc người bảo trợ bảo lãnh khi làm thẻ.
Trường hợp mất thẻ hay thay đổi địa chỉ cư thú phải thông báo ngay cho thư viện viện Goethe Hà Nội.

Thẻ thư viện viện Goethe có giá trị 1 năm. Bạn đọc được phép mượn tối đa 4 đơn vị tài liệu trong 1 lần mượn.
Phải trình thẻ thư viện khi mượn tài liệu. 

Không được cho mượn thẻ thư viện. Có thể nhờ trả hộ nhưng không được mượn hộ.

Không được cho mượn lại tài liệu mượn từ thư viện viện Goethe Hà Nội. 

Phải có trách nhiệm bảo quản và trả tài liệu đúng hạn.

Trước khi mượn sách, bạn đọc cần kiểm tra hiện trạng tài liệu và báo cho nhân viên thư viện về những hư hỏng của tài liệu. Bạn đọc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của tài liệu sau khi mượn tài liệu.

Mỗi người chỉ được mượn tối đa 4 đơn vị tài liệu (sách hoặc DVD, CD). 

Tất cả tài liệu có nhãn màu đỏ hoặc/và có chữ “R” trên gáy sách chỉ được phép sử dụng tại thư viện viện Goethe Hà Nội, không được mượn về nhà.
Thời hạn mượn tài là 02 tuần đối với sách, tạp chí và tài liệu nghe nhìn (DVD, CD, Video,…) và là 01 tuần đối với tài liệu luyện thi.

Để gia hạn thời hạn mượn tài liệu, bạn đọc phải mang tài liệu đến thư viện để đóng dấu gia hạn. Không gia hạn qua điện thoại.
Bạn đọc phải nộp tiền phạt tương ứng với số ngày trả muộn cho mỗi tài liệu. Bạn đọc chỉ có thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ trong thư viện sau khi đã nộp tiền phạt.

Bạn đọc sẽ được cảnh báo khi chưa trả tài liệu theo hạn định. Sau 3 lần cảnh báo mà bạn đọc vẫn chưa trả tài liệu thì tài liệu đó sẽ bị coi là bị mất do lỗi của bạn đọc và bạn đọc sẽ phải đền tài liệu theo giá thị trường.
Thời gian mở cửa của thư viện được thông báo trên phụ lục.
Bạn đọc phải tuân thủ bản quyền tác giả. Không được phép sao lưu toàn bộ tập sách/ quyển sách hay tạp chí.

Thư viện viện Goethe Hà Nội hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn đọc vi phạm luật bản quyền tác giả.
Không được phép cài đặt các chương trình lạ trên tất cả máy tính trong thư viện.

Không được sử dụng bộ lưu trữ di động (thẻ nhớ USB, ổ cứng ngoài,…). Máy tính trong thư viện chỉ dùng cho mục đích tra cứu và học tiếng Đức.
Phải tắt chuông điện thoại di động và tuyệt đối không đàm thoại trong thư viện.

Không được phép ăn uống và hút thuốc trong thư viện. Trong thư viện có phục vụ nước uống miễn phí cho hội viên.

Xuất trình thẻ thư viện còn hiệu lực trước khi vào sử dụng thư viện. Thư viện viện Goethe Hà Nội hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát tư trang nào của bạn đọc.

Thư viện viện Goethe Hà Nội hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào về nội dung, chất lượng, hình thức của các tài liệu do bạn đọc mang vào thư viện cũng như những hư hỏng của các tài liệu đó.
Từ 15.04.2018, nội quy thư viện viện Goethe Hà Nội sẽ được thay đổi như sau:

Thời gian mở cửa

Thứ Hai – thứ Bảy | 9h00 – 17h00 (Không nghỉ trưa)

Lệ phí hội viên

3 tháng | VND 150.000
12 tháng | VND 500.000

Phí cấp lại thẻ

50.000 VND/ thẻ

Mức phạt trả muộn tài liệu

10.000 VND/ ngày cho mỗi tài liệu