Tra cứu kết quả thi

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Tra cứu kết quả thi

Quý vị có thể tra cứu kết quả thi của mình tại đây. Kể từ tháng 05.2019, Quý vị có thể tra cứu điểm thi thuận tiện qua trang mein goethe.de. Quý vị hãy dành chút thời gian đọc hướng dẫn cho lần đầu tiên đăng nhập. Xin cảm ơn.

Liên hệ

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de