Các kỳ thi tiếng Đức kỹ thuật số (digital) - TP. Hồ Chí Minh - Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam

Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Ein Mann, eine Frau, ein Mann sitzen einzeln hintereinander an einem Schreibtisch mit aufgeklappten Laptop. Vor den Personen steht eine Lehrkraft.© Goethe-Institut

TP. Hồ Chí Minh
Các kỳ thi tiếng Đức kỹ thuật số (digital)

Kỳ thi tiếng Đức kỹ thuật số (digital):

  • Thân thiện với thí sinh nhờ vào các tính năng thông minh như hiển thị các phần thi chưa hoàn thành, hiển thị thời gian thi còn lại của thí sinh cũng như hỗ trợ thay đổi cỡ chữ.
  • Quá trình thực hiện linh hoạt.
  • Tiết kiệm tài nguyên và bền vững.


Hình thức áp dụng kỹ thuật số (digital)

Das Goethe-Institut bietet die unten aufgeführten Goethe-Zertifikate auch digital an.

Các kỳ thi kỹ thuật số (digital) được diễn ra tại các trung tâm thi của viện Goethe trên máy tính xách tay có bàn phím tiếng Đức. Thí sinh sẽ hoàn thành các môn đọc, viết và nghe (với tai nghe) trên máy tính xách tay. Phần thi nói sẽ diễn ra cùng với các giám khảo giàu kinh nghiệm của Viện Goethe. Việc làm bài thi sẽ không diễn ra tại nhà.


Goethe-Zertifikat B1 digital

Goethe-Zertifikat B1 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Đọc © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Đọc

Goethe-Zertifikat B1 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Nghe © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Nghe

Goethe-Zertifikat B1 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Viết © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Viết


Goethe-Zertifikat B2 digital

Goethe-Zertifikat B2 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Đọc © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Đọc

Goethe-Zertifikat B2 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Nghe © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Nghe

Goethe-Zertifikat B2 digital: Hướng dẫn thi kỹ năng Viết © Goethe-Institut

Hướng dẫn thi kỹ năng Viết

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Viện Goethe tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.