Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)
 © Shutterstock

Ευρωπαϊκα Προγραμματα

Το Goethe-Institut επιχειρεί να ενδυναμώσει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ένταξης και να αναδείξει την πολιτιστική ποικιλομορφία στην Ευρώπη, αλλά και τη συμβολή της Γερμανίας σε αυτήν. Δραστηριοποιείται εντός και για την Ευρώπη. Συνηγορεί για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο, όπου ενθαρρύνονται και αναδεικνύονται θέματα που άπτονται της πολιτισμικής διαφορετικότητας και αυτονομίας. Ταυτόχρονα, το Goethe-Institut πραγματεύεται την «Ευρώπη» ως θέμα εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα τρέχοντα και παλαιότερα προγράμματα του Goethe-Institut Athen.


Τρέχοντα Προγραμματα

 © Sidit

SIDiT: Supporting Inclusion and Diversity in Teaching

Το πρόγραμμα «Supporting Inclusion and Diversity in Teaching», μια πρωτοβουλία Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί την συμπερίληψη στις τάξεις και συγκεντρώνει την τεχνογνωσία οργανισμών, ιδρυμάτων, εταιρειών και σχολείων από έξι ευρωπαϊκές χώρες.

 © Shutterstock

Parents Engage

Το Parents Engage είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών μέσα από την ενεργό συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τουρκία.


Ολοκληρωμενα Προγραμματα

Schools: Future Labs

Το έργο School: Future Labs δημιουργεί μια νέα προσέγγιση που συνδυάζει την εκμάθηση γλωσσών στα γερμανικά και τα ισπανικά και την εκπαίδευση STEM, μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας CLIL.

CRADLE

Μέσα από τρία καινοτόμα αποτελέσματα, η μεθοδολογία διδασκαλίας CRADLE προσφέρει μια διαθεματική, διερευνητική προσέγγιση βασισμένη στη δράση που έχει επίκεντρο τους μαθητές.