Οδηγίες της Νυρεμβέργης
Το γενικό πλαίσιο

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Η διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία εντάσσεται στα πλαίσια ενός πολυσχιδούς προγράμματος, το οποίο θα εξετάσουμε πιο επισταμένα σ’ αυτό το κεφάλαιο. Άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού,  όπως γονείς και οικογένεια, εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες ασκούν επιρροή, όπως και παράγοντες τους οποίους το παιδί μόλις που αντιλαμβάνεται ή θεσμικοί φορείς (π.χ. Διεύθυνση του σχολείου, δημόσιες υπηρεσίες και σύλλογοι).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προκαθορίζουν ήδη από το Νηπιαγωγείο το επίπεδο δεξιοτήτων και το διδακτικό πρόγραμμα που απαιτείται για την επίτευξή του. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχή εκμάθηση. Ο μαθητής υπόκειται σε διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης από την αρχή του μαθητικού του βίου.  

Η εικόνα ενός σύνθετου πλαισίου παραγόντων και προϋποθέσεων που περιβάλλει το παιδί, έχει σκοπό να δείξει πόσο σύνθετοι είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα το παιδί, το οποίο αναπτύσσει τις δεξιότητές του στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με τις προσωπικές του δυνατότητες.

Το παιδί στο επίκεντρο

Το πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας που έχει σχεδιασθεί ειδικά για παιδιά, πρέπει να αποσκοπεί στη συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και καθηγητές ξένων γλωσσών

Οι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία.

Γονείς

Ακόμη κι αν μερικές φορές οι γονείς ή και οι διδάσκοντες φοβούνται ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία ξεπερνά τις δυνατότητές των παιδιών, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία αποτελούν μια ευκαιρία για τα παιδιά τους.

Τόποι μάθησης

Τα παιδιά μαθαίνουν ξένες γλώσσες σε μικρή ηλικία στο νηπιαγωγείο, το σχολείο και τα λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στόχοι

Δίνοντας στο παιδί τη δυνατότητα να αρχίσει σε μικρή ηλικία μια ξένη γλώσσα, του προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να έχει μια εξελικτική πορεία στην εκμάθησή της, να αναπτύξει δηλαδή συνολικά τη συναισθηματική, δημιουργική, κοινωνική, νοητική και γλωσσική του ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης σε μεγάλο βαθμό και της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής δεξιότητας.

Κατάλληλο περιεχόμενο

Η επιλογή της διδακτέας ύλης, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και τη γλώσσα, γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα του παιδιού και το ψυχολογικό στάδιο της γνωστικής του ανάπτυξης.

Βασικές αρχές μεθοδολογίας και διδακτικής

Κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική προσωπικότητα του παιδιού και οι βασικές του ανάγκες. 

Οπτικοακουστικά μέσα

Τα οπτικοακουστικά μέσα έχουν εισβάλλει σήμερα και στο παιδικό περιβάλλον.

Διάγνωση, προσδιορισμός του γνωστικού επιπέδου και αξιολόγηση

Αν οι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες θέλουν να κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους, τότε πρέπει να παρακολουθούν τις γνωστικές διαδικασίες της εκμάθησης ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία, να τις τεκμηριώνουν και να προβληματίζονται διαρκώς γι’ αυτές. 

Περισσότερες πληροφορίες...