Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland
Foto: Alumniportal Deutschland
Desmitiem tūkstoši cilvēku no visas pasaules studē, strādā un veic pētījumus Vācijā vai vācu institūcijās ārvalstīs, apmeklē tālākizglītības seminārus vai valodas kursus. Alumniportal Deutschland – interneta platforma Vācijā studējušajiem vai strādājušajiem – sniedz viņiem iespēju pēc atgriešanās savā valstī uzturēt kontaktus savā starpā un ar Vāciju.

Kopš 2008. gada Alumniportal Deutschland darbojas tiešsaistē. Interneta portāls kalpo kā komunikācijas un kontaktu platforma, uz kuras bāzes tiek veidots globāls Vācijā studējušo un strādājušo tīkls, kurus ar Vāciju saista ciešas profesionālās vai personīgās intereses. Portāla kodolu veido lietotājiem piedāvātā iespēja dibināt, stiprināt un uzturēt kontaktus, apmainīties viedokļiem grupās, forumos un blogos un piedalīties tīmekļsemināros. Interneta žurnāls piedāvā interesantus rakstus, darba iespējas, ieteikumus un informāciju par vācu valodu un pasākumiem, kā arī jaunumus.

Alumniportal Deutschland ir pieejams ne tikai visu dibinātājorganizāciju stipendiātiem, bet arī tiem, kuri paši finansējuši savu izglītību vai tālākizglītību Vācijā vai vācu institūcijās ārvalstīs. Tādējādi internetā pirmo reizi radīts globāls forums visiem Vācijā studējušajiem vai strādājušajiem. Reģistrējieties “Alumniportal Deutschland”, izveidojiet savu profilu, uzturiet kontaktus ar Vāciju un paplašiniet savu starptautisko sadarbības tīklu!

Alumniportal Deutschland ir bezmaksas pakalpojums, ko finansē VFR Ārlietu ministrija un uztur trīs vācu organizācijas ar ilggadīgu starptautiskās sadarbības pieredzi. Gētes institūts kā viens no sadarbības partneriem papildina piedāvājumu sadaļā “Kultūra” un “Vācu valoda”, kā arī iesaista savus stipendiātus.