Schaufenster Enkelgeneration

Schaufenster Enkelgeneration

Ar projektu Schaufenster Enkelgeneration Gētes institūts pievērš īpašu uzmanību vācu minoritātes trešajai paaudzei.

Videos

Informācija