Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit atradīsiet informāciju par vispārīgiem un biežāk uzdotiem jautājumiem saistībā ar Gētes institūta eksāmeniem.

Par citiem šeit neaplūkotajiem jautājumiem saistībā ar Gētes institūta eksāmeniem Goethe-Zertifikat A1 - C2 Jūs bez maksas konsultēs kādā no mūsu eksaminācijas centriem (Gētes institūtā, Gētes centrā vai eksaminēšanas partnerinstitūcijā).

Gētes institūta eksāmeni ir pieejami visiem interesentiem, un tos var kārtot neatkarīgi no Vācijas pilsonības. Eksāmeni ir izstrādāti kā apliecinājums vācu valodas kā svešvalodas un vācu valodas kā otrās valodas zināšanām.
Eksāmena kārtošanai attiecīgi tiek ieteikts minimālais vecums.


Uz atbilstošu laiku (tualetes apmeklējums) Jūs drīkstat iziet no eksāmena telpas. Tas tiks piefiksēts “Protokolā par eksāmena norisi”.

Eksāmenu Goethe-Zertifikat A1 - C2 klasifikāciju atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKPVA) Jūs atradīsiet sadaļās:
Gētes institūta eksāmenu un valodas kursu līmeņi
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (EKPVA)

Ar apliecinājumu par dalību valodas kursos, valodas prasmes līmeņa noteikšanas testā, eksāmenā vai tml. vien nepietiek.

Vienīgi eksāmena sertifikāts par nokārtotu Goethe-Zertifikat A1 - C2, kā arī Kleines vai Großes Deutsches Sprachdiplom eksāmenu visā pasaulē tiek atzīts par attiecīgo vācu valodas zināšanu apliecinājumu.

Eksāmeni Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom und Großes Deutsches Sprachdiplom tiek atzīti kā valodas prasmes apliecinājums studijām augstskolā Vācijā. Šajā gadījumā nav jākārto eksāmens TestDaF vai citi augstskolu eksāmeni (DSH).

Par valodas prasmju prasībām Jūsu izvēlētajā augstskolā, studiju programmā vai kursā, lūdzu, interesējieties attiecīgajā augstskolā (universitātē), vai arī meklējiet informāciju par izvēlēto studiju vietu portālā www.sprachnachweis.de.

Visu Gētes institūtu eksāmenu rakstiskās daļas vērtēšanai saistoši ir kopš 2006. gada augusta spēkā esošie pareizrakstības noteikumi. Tie apkopoti izdevumos “DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung” (sākot no 24. izdevuma, 2006) un “WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung” (no 2006. g.).

Aktuālie pareizrakstības noteikumi internetā atrodami vietnēs:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

Mācīšanās ir individuāls process. Tas, cik ilgs laiks Jums būs nepieciešams, lai sasniegtu kādu no valodas līmeņiem, atkarīgs no dažādiem, tostarp arī individuāliem faktoriem: no ieinteresētības, laika ieguldījuma un papildu vingrinājumu piedāvājuma izmantošanas.

Ja Jūs jau esat apguvis vienu vai vairākas valodas, Jūs vācu valodu lielākoties apgūsiet ātrāk. Lielu lomu spēlē tas, vai vācu valodu mācāties savā dzimtenē jeb Vācijā, kur dzirdēt vācu valodu un tajā runāt Jums ir iespēja arī ārpus mācību nodarbībām.

Mācīšanās procesā būtiska ir arī nodarbību intensitāte (intensīvais, vakara u.tml. kurss). Šī jautājuma sakarā, lūdzu, vērsieties Jūsu izvēlētajā eksaminācijas centrā un saņemiet personisku konsultāciju.

Pie katra attiecīgā eksāmena apraksta ir pieejami vingrinājumi un informatīvie materiāli
  • tiešsaistes materiāli
  • materiāli lejupielādei
  • pasūtāmie materiāli
  • vispārīgie noteikumi un eksāmena norise
Daļu no materiāliem Jūs saņemsiet vietējā Gētes institūta valodas kursu sekretariātā.

Atsevišķiem eksāmeniem ir pieejams tālmācības materiāls un tiešsaistes kursi.
Vācu valodas apguve tiešsaistē

Visu eksāmenu iespējams atkārtot neierobežotu reižu skaitu. Detaļas, arī attiecībā uz iespējamu atsevišķu eksāmena daļu atkārtotu kārtošanu, ir paskaidrotas noteikumos par attiecīgā eksāmena norisi.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 

Gētes institūta sertifikāti par nokārtotiem Goethe-Zertifikat A1 – C2 eksāmeniem ir derīgi neierobežotu laiku.

Tomēr daudzas institūcijas un darba devēji pieprasa sertifikātu, kas nav vecāks par diviem gadiem.

Derīgi ir arī sertifikāti par nokārtotiem Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) un Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) eksāmeniem, kas izsniegti līdz jaunā eksāmena Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ieviešanai un ar to saistītā eksāmena piedāvājuma pārveidošanai C2 līmenī no 01.01.2012.

Sertifikāta dublikāts netiek izsniegts.

Ja eksāmens kārtots ne senāk kā pirms desmit gadiem, tad eksaminācijas centrā, kurā tas kārtots, par attiecīgu maksu var izsniegt aizvietojošu apliecinājumu.

Uzvārda maiņas (piemēram, laulību, adopcijas, šķiršanās u.tml.) gadījumā ne jauns sertifikāts, ne aizvietojošs apliecinājums netiek izsniegts.

Uzvārda maiņu iespējams apliecināt ar oficiālo iestāžu apliecinājumu (dzimšanas apliecība, laulības apliecība u.tml.) vai notariāli apstiprinātu kopiju.

Uzvārds tā oficiālajā rakstībā tiek fiksēts eksaminācijas centrā, pieteikšanās laikā uzrādot personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju. Sertifikāts par nokārtoto eksāmenu tiek sagatavots, balstoties uz šiem datiem.

Piemēram, studiju nolūkam Jūs savu sertifikātu varat apliecināt jebkurā oficiālā iestādē (tiesā, ministrijā, skolā, bankā vai tml.). Darba devējiem lielākoties nepieciešams pilnvarota advokāta apliecinājums.

Oficiālu tulkojumu Jūs varat iegūt tulkošanas birojos, kas veic notariāli apliecinātus tulkojumus.

Lai piedalītos eksāmenā, nav jāapmeklē noteikts valodas vai sagatavošanas kurss, kā arī nav nepieciešams iegūt zemāka līmeņa eksāmena sertifikātu.

Taču mēs iesakām piedalīties eksaminācijas centra sagatavošanas kursos, kur Jūs apgūsiet valodas un eksāmenam nepieciešamās prasmes, kas pēc iespējas atvieglos eksāmena kārtošanu.

Lūdzu, vērsieties Jūsu izvēlētajā eksaminācijas centrā un saņemiet personisku konsultāciju.

If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.