Literatūra

Literatūra © GettyImages

Literatūra ir pasaules spogulis – tā paver jaunas perspektīvas, ļauj mums iejusties citu ādā, rosina fantāziju un liek aizdomāties. Mūsu piedāvājumu klāstā ir padomāts kā par bērniem un jauniešiem, tulkotājiem un izdevējiem, tā arī ikvienu literatūras interesentu.

Vispārīgi
Bērnu un jauniešu literatūraKriminālliteratūraKomiksi

Piedāvājumi
Tulkošanas veicināšana