Goethe-Zertifikat C1

Ja vēlaties…

  • sagatavoties studijām Vācijā;
  • darba vajadzībām apliecināt vācu valodas zināšanas prasmīga lietotāja līmenī;
  • sagatavoties darbam Vācijā medicīnas nozarē;
  • apliecināt savu valodas prasmi C1 līmenī;
  • iegūt oficiālu un starptautiski atzītu sertifikātu.

Goethe-Zertifikat C1 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem. Tas apliecina valodas zināšanas prasmīga lietotāja līmenī un atbilst piektajam līmenim (C1) Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktajā sešu valodas prasmes līmeņu skalā.

Jaunums 2024.gadā

Sākot ar 2024.gada 1.janvāri, Jūs varat kārtot jauno, modulāro vācu valodas eksāmenu Goethe-Zertifikat C1. Materiālus un informāciju par jauno eksāmenu skatīt sadaļā "Vingrinājumi" un "Papildu informācija" (skatīt “Sagatavošanās”).

Plānojot eksāmena datumu, lūgums ņemt vērā, ka 2024.gadā visos Gētes Institūtos pasaulē jaunais, modulārais Goethe-Zertifikat C1 eksāmens aizstās pašreizējo Goethe-Zertifikat C1 eksāmenu.

Nokārtojot eksāmenu, Jūs apliecināt, ka…

  • spējat saprast garus un sarežģītus dažāda tipa tekstus un uztvert arī tajos ietverto, netieši izteikto nozīmi;
  • spējat spontāni un tekoši izteikties, īpaši nemeklējot vārdus;
  • spējat efektīvi un prasmīgi lietot valodu sociālajā, darba, mācību un studiju vidē;
  • spējat skaidri, loģiski un detalizēti izteikties par sarežģītiem jautājumiem.
Pirms studiju uzsākšanas sazinieties ar savu augstskolu vai institūciju, kas nodrošina sagatavošanas kursus mācībām augstskolā, lai uzzinātu, vai Goethe-Zertifikat C1 Jums sniedz atbrīvojumu no valodas iestājeksāmena, kas papildus jākārto ārvalstu studentiem.
 

Eksāmenu laiki

*) Netiek aplikts ar PVN, pamatojoties uz darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura

**) Norādītā zemākā cena ir spēkā, ja Jūs ne vēlāk kā pirms sešiem mēnešiem jau esat apmeklējis kādu Goethe-Institut vācu valodas kursu. Seši mēneši aptver periodu no valodu kursa noslēguma līdz vācu valodas eksāmena dienai. Šajā gadījumā cena automātiski mainās rezervācijas procesā. Ja tas nenotiek, lūdzu, sazinieties ar kursu organizatoru biroju.

Sagatavošanās

Vingrinājumi

Šeit atradīsiet eksāmena paraugus un vingrinājumu komplektus, kas sniedz iespēju vingrināties tiešsaistē, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un interaktīvi.

Papildu informācija

Eksāmena Goethe-Zertifikat C1 priekšnosacījumus, saturu un papildu informāciju atradīsiet šeit: