Konsultācijas un serviss

Izglītības kooperācijas nodaļa Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Izglītības kooperācijas nodaļa

Izglītības kooperācijas nodaļa sniedz atbalstu Latvijas skolotājiem, skolām un institūcijām vācu valodas apmācībā.

Mācību līdzekļi vācu valodas pasniegšanai

Vācu valodas skolotājiem un ģermānistikas programmu pēdējo kursu studentiem līdzās Gētes institūta Rīgā bibliotēkai pieejama arī bibliotēka skolotājiem.

Visus skolotāju bibliotēkas materiālus var apskatīt bibliotēkas katalogā.
Daļu grāmatu izsniedz uz mājām.

Sīkāku informāciju jums sniegs Silvija Pužule, kas ir atbildīga par skolotāju bibliotēku. Zemāk minētajos darba laikos, iepriekš vienojoties, ir iespējams saņemt konsultācijas par metodisko literatūru un mācību materiāliem.