Skolotājiem

Gētes institūts ir pasaulē vadošā institūcija, kas vācu valodas skolotājiem nodrošina tālākizglītības iespējas – Latvijā, Vācijā vai tālmācībā. Piedāvājam jaunākos materiālus un interaktīvas metodes Jūsu nodarbībām. Iepazīstieties ar Gētes institūta pasākumu programmu skolotājiem.

Tālākizglītība

Gētes institūts ik gadu piedāvā vairāk nekā 1000 tālākizglītības pasākumu vācu valodas skolotājiem visos pasaules reģionos un tiešsaistē.

Koncepcijas un materiāli

Piedāvājam mācību materiālus un interesantas idejas Jūsu nodarbībām. Iepazīstieties ar vācu valodas kā svešvalodas un vācu valodas kā otrās valodas metodikas un didaktikas aktualitātēm.

Konkursi un pasākumi

Iepazīstinām ar atsevišķiem Gētes institūta konkursiem un pasākumiem.

Raksti par valodu

Aktuālais par vācu valodas kā svešvalodas mācīšanos un mācīšanu

Aktuāli

  Pasaules jaunatne debatē logo

Jaunatne debatē Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā

Izteikt, aizstāvēt, mainīt savu viedokli: projektā "Jaunatne debatē Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā" skolēni no četrpadsmit valstīm savā skolā un konkursa pasākumos debatē vācu valodā.

Ausschnitt aus „Kinderland“ von Mawil © REPRODUKT

Grafiskie romāni skolā

Komiksi grāmatas formā un saprotams nopietnu tēmu izklāsts. Materiāli visiem, kuri savas stundas vēlas veidot intersantāk.