Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH) globālā tīklā apvieno vairāk nekā 2000 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

2008. gada februārī VFR Ārlietu ministrija nodibināja iniciatīvu “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH). Iniciatīvu koordinē Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centru, Gētes institūtu, Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu un Izglītības ministru konferences pedagoģisko apmaiņas dienestu.
            

Pamatprincipi un mērķi

Iniciatīva PASCH balstās uz četriem pamatprincipiem:
 • izglītības pavērtās perspektīvas;
 • daudzvalodība kā redzesloka paplašinātājs;
 • piekļuve valodai un izglītībai;
 • kopīgi risinājumi nākotnes problēmām, veidojot starptautisku mācību kopienu.

Iniciatīva “Skolas – nākotnes partneri“


2008. gada februārī VFR Ārlietu ministrija nodibināja iniciatīvu “Skolas – nākotnes partneri” (PASCH). PASCH stiprina globālo tīklu, kas apvieno vairāk nekā 2000 skolu, kurām ir īpaša saikne ar Vāciju. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs.

Iniciatīvu koordinē Ārlietu ministrija, īstenojot to kopā ar Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centru, Gētes institūtu, Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu un Izglītības ministru konferences pedagoģisko apmaiņas dienestu.

Tādējādi tiek stiprināts ārzemēs darbojošos vācu skolu un skolu, kas piedāvā iespēju iegūt Vācu valodas diplomu, tīkls. Paralēli tam tiek attīstīta skolu sadarbība, lai turpinātu nostiprināt vācu valodas kā svešvalodas pozīcijas nacionālajās izglītības sistēmās. Papildus tiek piedāvātas stipendijas studijām Vācijā, kā arī skolēnu apmaiņas un skolu partnerības iespējas.

Kā starptautiskās PASCH iniciatīvas pulcēšanās vieta PASCH-net vieno aptuveni 2000 skolu un 600 000 skolēnu no visas pasaules.

Informācija par PASCH

Tīmekļa vietne informē par iesaistītajām institūcijām un to aktivitātēm. Interaktīva pasaules karte sniedz pārskatu par partnerskolu tīklu. Iesaistītajām skolām ir iespēja īsos aprakstos iepazīstināt ar sevi. Aktīvi iniciatīvas dalībnieki stāsta par saviem projektiem un dalās ar vērtīgiem praktiskiem ieteikumiem. PASCH-net pieejama informācija par starptautiskajiem PASCH jauniešu kursiem Vācijā, kā arī skolu partnerības veicināšanu.

Informācija par PASCH iniciatīvu (vairākās valodās)
Pasaules karte
Skolu portreti
Projekti visā pasaulē
PASCH jauniešu kursi
Skolu partnerība

Mācību materiāli un interaktīvi piedāvājumi

Skolotājiem un skolēniem vietnē PASCH-net ir brīva piekļuve videosižetiem, tekstiem un audioierakstiem par aktuālām tēmām, kā arī idejas PASCH-net izmantošanai vācu valodas nodarbībās un mācību materiālus lejupielādei. Mācību materiālu jauniešiem iespējams izvēlēties atbilstoši tēmai, valodas prasmju līmenim, formātam un studijām nepieciešamajam eksāmenam.
Visos mācību materiālos iestrādā interaktīvā komentāru funkcija rosina līdzdarboties. PASCH skolēni visā pasaulē var piedalīties PASCH-net izsludinātajos konkursos un sacensties par atraktīvām balvām.
Skolotāji un skolēni paši pārņem PASCH-net Instagram kanālu un publicējas tajā.

Mācību materiāls
Konkursi
PASCH-net kanālā Instagram

Tiešsaistes skolēnu avīze PASCH-Global

PASCH-Global vietnē jaunieši no visas pasaules blogo vācu valodā. Ar tekstiem, video un audioierakstiem viņi sniedz ieskatu savā dzīvē un atklāj savu viedokli par Vāciju. Arī tiešsaistes skolēnu avīze piedāvā līdzdarbošanās iespējas.

Informācija par PASCH-Global un līdzdarbošanās aktivitātēm

PASCH mācību platforma

Moodle programmatūrā balstītajā PASCH mācību platformā skolotāji var izvedot paši savas virtuālās kursu telpas un/vai piedalīties pasniedzēju vadītos tiešsaistes tālākizglītības kursos. Tiešsaistes kursā “Moodle-Tools für den Unterricht“ skolotāji uzzina, kā PASCH mācību platformu izmantot mācībās skolā vai skolotāju tālākizglītības ietvaros.

Informācija par PASCH mācību platformu

Informācija par studijām Vācijā un PASCH absolventiem

Topošie PASCH skolu absolventi saņem vispārīgu informāciju par studiju iespējām un norādes par interesantām vietnēm, piemēram, PASCH-Alumni platformu. Viņi iepazīstas ar dažādiem stipendiju piedāvājumiem un PASCH programmām. Par savu pieredzi stāsta PASCH skolu absolventi, kas šobrīd studē Vācijā.

Informācija par studijām Vācijā
PASCH-Alumni platforma

Reģistrēšanās un autorizēšanās vietnē PASCH-net

Lielākā daļa tīmekļa vietnes piedāvājumu ir brīvi pieejami. Tiem, kuri vēlas PASCH-net vietnē izmantot komentāra funkcijas, piedalīties konkursos un interesentu kopās vai aktīvi līdzdarboties mācību platformā, ir jāreģistrējas un pēc tam tikai jāautorizējas ar e-pasta adresi un paroli. Reģistrēti PASCH skolotāji var izveidot kodus savas PASCH skolas kolēģiem un skolēniem.

Bieži uzdoti jautājumi par PASCH iniciatīvu un reģistrēšanos

Informatīvais biļetens un sociālie mediji

Reģistrētie lietotāji pēc autorizēšanās vietnē “Mein PASCH” var abonēt ikmēneša informatīvo PASCH biļetenu un/vai biļetenu skolēniem. PASCH-net sekotāji vietnēs Facebook, Twitter un/vai Instagram papildus regulāri tiks informēti par PASCH-net piedāvājumiem.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de

PASCH tīkls apvieno vairāk nekā 2000 skolu visā pasaulē. Gētes institūts pārrauga ap 600 skolu nacionālajās izglītības sistēmās vairāk nekā 100 valstīs. Iniciatīvas “Skolas – nākotnes partneri” ietvaros šīs skolas ir vai nu ieviesušas vai pilnveidojušas vācu valodas apmācību. Skolās vācu valoda tiek piedāvāta galvenokārt kā otrā svešvaloda.

PASCH tīkls ietver arī Vācijas skolu sistēmas ārvalstīs centra (ZfA) pārraudzītās 140 ārzemēs darbojošās vācu skolas, 27 skolas ar padziļinātu vācu valodas apguvi un ap 1100 nacionālo skolu, kas piedāvā iespēju iegūt Vācijas Izglītības ministru konferences Vācu valodas diplomu.

Skolu apraksti