Bibliotēkas ekskursija

Gētes institūts Rīgā piedāvā interaktīvus bibliotēkas apmeklējumus visu vecuma grupu skolēniem un studentiem, kā arī organizācijām.
Gētes institūta Rīgā bibliotēkā

Gētes institūta Rīgā bibliotēkā | © Goethe-Institut Riga / Kaspars Garda

Interaktīvs ceļojums bibliotēkā

Interaktīvais bibliotēkas apmeklējums ir stundu garš ceļojums pa mūsu bibliotēku, kura laikā Jūs iegūsiet informāciju par bibliotēkas piedāvājumu un pakalpojumiem, kā arī uzzināsiet daudz interesanta par Gētes institūta darbību kopumā. Bez tam arī Jums ir iespēja apgūt svarīgākos informācijas meklēšanas principus.

Viktorīna – praktiska jauno zināšanu pielietošana

Noslēgumā ar viktorīnas palīdzību Jūs varat pārbaudīt savas jauniegūtās zināšanas par informācijas meklēšanu bibliotēkā un atbildēt uz jautājumiem par bibliotēkas apmeklējuma tēmām. Piedāvājam dažādām vecuma grupām un valodas zināšanu līmeņiem atbilstošas anketas.

Interaktīvie bibliotēkas apmeklējumi ir bezmaksas un tiek piedāvāti vācu vai latviešu valodās.

Piesakot apmeklējumu lūdzam norādīt:
 • kontaktpersonu un kontaktadresi, telefonu
 • kurai no valodām dodat priekšroku
 • ja mācāties vācu valodu: cik ilgi?
 • skolēniem: vecums un klase
 • piemērotākais laiks
Lūdzu, rakstiet:
zigrida.murovska@goethe.de

Vācu valodas nodarbības bibliotēkā

Vācu valodas nodarbības bibliotēkā
Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig
Jūs pasniedzat vācu valodu un vēlaties, lai skolēni ar autentisku materiālu palīdzību padziļināti apgūdu kādu tēmu? Pēc vienošanās piedāvājam skolēniem domātus tematiskus mācību stundas pavadošus pasākumus „Vācu valoda bibliotēkā“ Gētes institūta Rīgā bibliotēkā.„Vācu valoda bibliotēkā“ ir interaktīvs bibliotēkas apmeklējums, kura laikā skolēni patstāvīgi apgūst mācību vielu un gūst ievadu informācijas meklēšanā.

Priekšrocības

 • praktisks vācu valodas zināšanu pielietojums
 • mācību vielas apguve citā neierastā veidā
 • veicina skolēnu aktivitāti un vēlmi patstāvīgi mācīties
 • modina vispārēju interesi par Vāciju un vācu valodu
 • skolēni apgūst informācijas meklēšanas metodes un iepazīst bibliotēku
 • mācību vides maiņa

Norise

Vispirms, atkarībā no zināšanu līmeņa, skolēniem tiek sniegsts ievads bibliotēkā. Tādējādi viņi ne tikai iepazīstas ar bibliotēkas piedāvājumu, bet arī gūst priekšstatu par informācijas meklēšanu bibliotēkā.

Pēc tam, atkarībā no tēmas un pēc vienošanās ar skolotāju, skolēni strādā patstāvīgi, individuāli vai grupās:
 • atbild uz vispārējiem jautajumiem par Vāciju vai par tēmām, kas saistītas ar Vāciju
 • gatavo prezentācijas par kādu noteiktu tēmu, ko vēlāk prezentē klasesbiedriem
 • iepazīstas ar grāmatām un citiem medijiem un klasei prezentē kādu grāmatu.

Lai pieteiktos, lūdzu, rakstiet:
zigrida.murovska@goethe.de

Kontakti

Sekojiet mums