Bibliotēkas ekskursija

bibliotēkā Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Bibliotēkas darba laiki

Pašapkalpošanās
P-C 9.00 – 18.30
Pk   9.00 – 15.00
 
Bibliotekārās konsultācijas
P-C 14.30 - 18.30
Pk   10.00 - 14.00
 

Gētes institūts Rīgā piedāvā interaktīvus bibliotēkas apmeklējumus visu vecuma grupu skolēniem un studentiem, kā arī organizācijām.

Interaktīvs ceļojums bibliotēkā
Interaktīvais bibliotēkas apmeklējums ir stundu garš ceļojums pa mūsu bibliotēku, kura laikā Jūs iegūsiet informāciju par bibliotēkas piedāvājumu un pakalpojumiem, kā arī uzzināsiet daudz interesanta par Gētes institūta darbību kopumā. Bez tam arī Jums ir iespēja apgūt svarīgākos informācijas meklēšanas principus.

Viktorīna – praktiska jauno zināšanu pielietošana
Noslēgumā ar viktorīnas palīdzību Jūs varat pārbaudīt savas jauniegūtās zināšanas par informācijas meklēšanu bibliotēkā un atbildēt uz jautājumiem par bibliotēkas apmeklējuma tēmām. Piedāvājam dažādām vecuma grupām un valodas zināšanu līmeņiem atbilstošas anketas.

Interaktīvie bibliotēkas apmeklējumi ir bezmaksas un tiek piedāvāti vācu vai latviešu valodās.

Piesakot apmeklējumu lūdzam norādīt:
 • kontaktpersonu un kontaktadresi, telefonu
 • kurai no valodām dodat priekšroku
 • ja mācāties vācu valodu: cik ilgi?
 • skolēniem: vecums un klase
 • piemērotākais laiks*
* interaktīvos apmeklējumus parasti organizējam ārpus bibliotēkas darba laikiem: pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 12:00.

 

Vācu valodas nodarbības bibliotēkā

Vācu valodas nodarbības bibliotēkā
Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig
Jūs pasniedzat vācu valodu un vēlaties, lai skolēni ar autentisku materiālu palīdzību padziļināti apgūdu kādu tēmu? Pēc vienošanās piedāvājam skolēniem domātus tematiskus mācību stundas pavadošus pasākumus „Vācu valoda bibliotēkā“ Gētes institūta Rīgā bibliotēkā.„Vācu valoda bibliotēkā“ ir interaktīvs bibliotēkas apmeklējums, kura laikā skolēni patstāvīgi apgūst mācību vielu un gūst ievadu informācijas meklēšanā.

Priekšrocības
 • praktisks vācu valodas zināšanu pielietojums
 • mācību vielas apguve citā neierastā veidā
 • veicina skolēnu aktivitāti un vēlmi patstāvīgi mācīties
 • modina vispārēju interesi par Vāciju un vācu valodu
 • skolēni apgūst informācijas meklēšanas metodes un iepazīst bibliotēku
 • mācību vides maiņa
Norise
Vispirms, atkarībā no zināšanu līmeņa, skolēniem tiek sniegsts ievads bibliotēkā. Tādējādi viņi ne tikai iepazīstas ar bibliotēkas piedāvājumu, bet arī gūst priekšstatu par informācijas meklēšanu bibliotēkā.

Pēc tam, atkarībā no tēmas un pēc vienošanās ar skolotāju, skolēni strādā patstāvīgi, individuāli vai grupās:
 • atbild uz vispārējiem jautajumiem par Vāciju vai par tēmām, kas saistītas ar Vāciju
 • gatavo prezentācijas par kādu noteiktu tēmu, ko vēlāk prezentē klasesbiedriem
 • iepazīstas ar grāmatām un citiem medijiem un klasei prezentē kādu grāmatu.
Mūsu piedāvājum
Patreiz piedāvājam „Vācu valodu bibliotēkā“ par sekojošām tēmām:

 

Für Deutschlerner ab Stufe B2
Aufgabe: Vorbereitung einer Buchpräsentation
Dauer: 1,5 h (ohne Präsentation der Bücher)

Ablauf:
 1. Im Dialog mit den Schülern werden verschiedene Buch- und Medienarten, von Enzyklopädie und Wörterbuch bis zu Sachbuch und Roman, vorgestellt. Dabei spielt der Wortschatz eine wichtige Rolle.
 2. Eine Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 3. Mit Hilfe des Spiels „Wäscheleine“ üben die Schüler die Informationsrecherche und finden so das Buch, das sie später der Klasse vorstellen müssen.
 4. Anhand der Arbeitsblätter bereiten die Schüler eine Präsentation des Buches vor
 5. Präsentation: je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Bücher entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule präsentiert werden.
Das Muster des Arbeitsblattes und ein Verzeichnis mit Inhaltsangaben der Bücher werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe B1
Aufgabe: Recherche zusätzlicher Kenntnisse über Deutschland
Dauer: 1,5 Stunden

Ablauf:
 1. Eine Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 2. Mit Hilfe der in der Bibliothek zugänglichen Materialien beantworten die Schüler individuell auf die Fragen des Arbeitsblattes.
 3. Auswertung der Antworten.
Muster der Arbeitsblätter werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe C1
Aufgabe: Vorbereitung einer Präsentation über ein deutschlandbezogenes Thema
Dauer: 1,5 - 2 Stunden (ohne Präsentation der Themen)

Ablauf:
 1. Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 2. Ein Spiel, in dem die Schüler nach dem Zufallsprinzip in Gruppen eingeteilt werden und das Thema zugeteilt bekommen. Mögliche Themen: Geographie Deutschlands, Geschichte, politisches System der Bundesrepublik Deutschland, Kultur, Traditionen und Essen.
 3. Anhand von Arbeitsblättern und mit Hilfe der in der Bibliothek zugänglichen Materialien bereiten die Schüler Präsentationen über das zugeteilte Thema vor.
 4. Präsentation: je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Themen entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule präsentiert werden.
Muster der Arbeitsblätter werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe B1
Aufgabe: Vorbereitung einer Präsentation über eine Stadt in Deutschland
Dauer: 1,5 - 2 Stunden (ohne Präsentation der Themen)

Ablauf:
 1. Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 2. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt und bekommen eine Stadt zugeteilt.
 3. Anhand von Arbeitsblättern und mit Hilfe der in der Bibliothek zugänglichen Materialien bereiten die Schüler Präsentationen über das zugeteilte Thema vor.
 4. Präsentation: je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Themen entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule präsentiert werden.
Muster der Arbeitsblätter werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe B2
Aufgabe: Präsentation eines Buches zum Thema „Abhängigkeit“
Dauer: 1,5 - 2 Stunden (ohne Präsentation der Themen)

Ablauf:
 1. Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen findet.
 2. Mit Hilfe des Spiels „Wäscheleine“ üben die Schüler die Informationsrecherche und finden so das Buch, das sie später der Klasse vorstellen müssen. Das Thema der Bücher behandelt u.a. eine Art von Abhängigkeit (Drogensucht, Alkoholismus, Religionssucht u.a.).
 3. Anhand der Arbeitsblätter bereiten die Schüler eine Präsentation des Buches vor. Dabei müssen die Schüler feststellen, um welche Abhängigkeit es handelt sich, wer im Buch von der Abhängigkeit betroffen ist, wie die Helden des Buches damit umgehen oder auch beurteilen, ob das beschriebene Problem eine Abhängigkeit ist.
 4. Präsentation: je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Bücher entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule präsentiert werden.
Muster des Arbeitsblattes und ein Verzeichnis der Bücher mit Inhaltsangabe werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe C1
Aufgabe: Vorbereitung einer Präsentation über die Geschichte einer bestimmten Zeitperiode
Dauer: 1,5 - 2 Stunden (ohne Präsentation der Themen)

Ablauf:
 1. Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 2. Die Schüler werden in 5 Gruppen eingeteilt und bekommen Arbeitsblätter.
 3. Anhand der Arbeitsblätter und mit Hilfe der in der Bibliothek zugänglichen Materialien bereiten die Schüler Präsentationen über das zugeteilte Thema vor.
 4. Präsentation: je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Themen entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule präsentiert werden.
Muster der Arbeitsblätter werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.

Für Deutschlerner ab Stufe A2
Aufgabe: Vorbereitung einer Präsentation über eine Musikgruppe oder Musiker aus Deutschland
Dauer: 1,5 Stunden (ohne Präsentation der Ergebnisse der Gruppenarbeit)

Ablauf:
 1. Einführung in die Bibliothek und Informationsrecherche. Dabei lernen die Schüler, wie man in einer Bibliothek Informationen finden kann.
 2. Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt und bekommen Arbeitsblätter mit Aufgaben zu Musikgruppen oder Musikern in Deutschland.
 3. Mit Hilfe der in der Bibliothek zugänglichen Materialien beantworten die Schüler die Fragen der Arbeitsblätter.
 4. Die Schüler tragen die Ergebnisse der Gruppenarbeit der Klasse vor. Je nach zur Verfügung stehender Zeit können die Arbeitsergebnisse entweder in der Bibliothek oder in der nächsten Deutschstunde in der Schule vorgetragen werden.
Muster der Arbeitsblätter werden zur Vorbereitung der Deutschlehrerin oder dem Deutschlehrer per E-Mail zugeschickt. Änderungen nach Absprache.