Komiksi Vācijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Fragments no „Pimo und Rex“, Thomas Wellmann © © Rotopolpress 2014 Fragments no „Pimo und Rex“, Thomas Wellmann © Rotopolpress 2014

Vēl ne tik senā pagātnē drīzāk smīnu, ne apbrīnu raisījusī komiksu māksla Vācijā pēc 1989. gada politiskajām pārmaiņām ieguva jaunu pašapziņu. Šobrīd tieši dažādu stila virzienu grafiskie romāni ir tie, kas piesaista jaunu lasītāju un izdevēju loku. Baltijas komiksu vide, kas vēl pirms neilga laika bija maz attīstīta, šobrīd regulāri pārsteidz ar eksperimentāliem stila meklējumiem un ir iekļāvusies starptautiskajā apritē. Iepazīstinām ar aktuālo komiksu mākslu vācvalodīgajā telpā un Baltijas valstīs.

Jaunas perspektīvas Ilustrācija (fragments) © Paul Paetzel

Jaunas perspektīvas

Tukšas ēkas, pamestas vietas… Tās norāda uz šobrīd neapsaimniekotām telpām, bet vienlaikus ļauj cerēt uz izmaiņām nākotnē… Komiksu mākslinieki atgriež dzīvību pamestajās Rīgas vietās.

Buchcover deutscher Graphic Novels © Suhrkamp, Carlsen, Reprodukt, Breitkopf Editionen, Reprodukt, avant, Reprodukt, Carlsen, avant, Rotopolpress

Vācu grafiskie romāni

Vācu valodā tapušo komiksu vidē šobrīd vērojama sen nepieredzēta daudzveidība. Būtisku lomu tajā spēlē grafiskā romāna formāts.

Portrets Rūta Briede © Rūta Briede

Baltijas valstu komiksi

Baltijas valstīs vēl nesen komikss bija reta parādība. Taču dažu gadu laikā vietējā komiksu vide piedzīvo eksperimentiem bagātu rosību.

Video

Comic-Videos Teaserbild © Goethe-Institut / Kate Elpo

Komiksu video

Vērojām māksliniekus, kuri zīmē Berlīnē un Rīgā.
 

Komiksi Vācijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Frankfurtes grāmatu gadatirgus kolekcijas titullapas ilustrācija © Frankfurter Buchmesse, dizains – textgrafik.com

Šodien ir tavas atlikušās dzīves pēdējā diena – tāpēc lasi!

Jau kādu laiku Vācija piedzīvo grafiskā romāna žanra uzplaukumu. Taču tā nav bijis vienmēr.

Comic ar Rūta Briede, Latvija © Rūta Briede

Plaša telpa eksperimentiem

Tieši izteiktu tradīciju trūkums Baltijas komiksu scēnu padara īpaši interesantu. Māksliniekiem nenākas pakļauties seniem un stingriem noteikumiem, kas nodrošina plašas radošo eksperimentu iespējas.
 

Tikko no tipogrāfijas. Mazo izdevniecību vai pašu autoru izdoto komiksu aktuālā izlase. Foto: lvt

Krāsainais vilnis

Ar internetu vien viņiem nepietiek – aizvien biežāk vācu neatkarīgie mākslinieki savus darbus profesionāli iespiestu burtnīcu vai grāmatu formātā publicē paši vai nelielās izdevniecībās.
 

Atgādinājums attēlos un vārdos – komiksi par mūra krišanu. © Carlsen-Verlag

Vācijas vēsture attēlos

28 gadus mūris sadalīja Vāciju divās daļās. Par Vācijas Demokrātiskajā Republikā valdošo Sociālistiskās vienības partijas (SED) diktatorisko režīmu un miermīlīgo VDR galu atgādina virkne komiksu un grafisko romānu.

Plakate für den Comicsalon Erlangen 2014. Illustrationen: Anke Feuchtenberger (links) und Mawil © Internationaler Comic-Salon Erlangen

Starptautiskās platformas komiksu mākslai

Angulēma, Lucerna, Erlangene un Linca nav gluži Eiropas metropoles. Neraugoties uz to, kultūras dzīve bez šīm pilsētām vairs nav iedomājama – te regulāri tiekas visa komiksu nozare.
 

Tomasu Velmanu Foto: privat

Ekspresintervija ar komiksu mākslinieku

Ekspresintervijā Arterritory.com vācu mākslinieks stāsta par komiksu mākslu Vācijā un Amerikā, kā arī par veiksmīga stāsta veidošanas noslēpumiem.
 

E-Comics © macrovector - Fotalia.com

Iekaro trešo dimensiju

E-komiksi ir īpašs izaicinājums, jo teksts un attēls radošā un interaktīvā veidā jādara pieejams tīmeklī. Vācijā daudzi izdevēji pret šo attīstība tendenci vēl izturas ļoti skeptiski.

Top