Serviss bibliotekāriem

Lai veicinātu dialogu bibliotēku nozarē, mēs sadarbojamies ar citām ārzemju un latviešu bibliotēkām, bibliotekārajām biedrībām, izglītības iestādēm un institūcijām.
Latvijā sadarbībā ar LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļu, Nacionālo bibliotēku un Tālākizglītības centru bibliotēku darbiniekiem mēs organizējam konferences, ceļojumus studiju nolūkos vai apmaiņas programmas bibliotēku un informācijas zinātnes sfērā.

Ceļojošās izstādes

Gētes institūts Rīgā bibliotēkām un citām institūcijām piedāvā vācu valodā sarakstītās daiļliteratūras, bērnu un jauniešu, kā arī nozaru grāmatu izstādes.
​​​​​​​
Izstādes noma
Izstādes izdodam bezmaksas uz vairākām nedēļām. Transports jāorganizē institūcijai, kura vēlas izstādi nomāt. Noma - bezmaksas.

Mediju komplekti

Vācu valodas skolotājiem un bibliotēkām piedāvājam tematiskos mediju komplektus, kas tiek veidoti no Gētes institūta Rīgā bibliotēkā pieejamajiem medijiem – grāmatām un audiovizuālajiem materiāliem, ar viegliem lasāmtekstiem tiem, kuri mācās vācu valodu, bērnu un jauniešu, kā arī nozaru literatūras grāmatām, mūsdienu daiļliteratūras darbiem, mūzikas ierakstiem un vācu filmām. Materiālus iespējams izmantot mācību stundās, izsniegt skolēniem, kā arī Jūsu bibliotēkas lasītājiem.

Saņemšanas iespējas
Uzrādot izziņu no Jūsu darba vietas, bibliotēkā tiks izveidots bezmaksas partnera konts. Mediju komplekti tiek izdodi uz četrām nedēļām ar iespēju lietošanas termiņu pagarināt, ja vien kādu no materiāliem nav rezervējis kāds cits mūsu bibliotēkas lietotājs.

Kontakti

Sekojiet mums