Regulārie un
intensīvie kursi

Junge Leute sitzen mit Laptops vor einer Couch auf dem Boden. Sie werfen jubelnd die Arme in die Höhe.
  • Praktiskai un ikdienas pielietošanai
  • Aktīva mācīšanās: runāšana, lasīšana, rakstīšanu, klausīšanās
  • Mācības grupā

Pieaugušajiem mēs piedāvājam vispārējās valodas kursus A1-C2 līmeņiem.  Mācību saturs un mērķis atbilst Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē. Vingrinām visas četras valodas prasmes (klausīšanos, rakstīšanu, lasīšanu, runāšanu).

Mūsu piedāvājums

Regulārie kursi

  • 56 mācību stundas pa 45 minūtēm
  • 14 nedēļas
  • 1 līdz 2 reizes nedēļā
Rezervācija no decembra

Intensīvie kursi

  • 56 mācību stundas pa 45 minūtēm
  • 6 nedēļas
  • 3 reizes nedēļā
Zināšanu līmeņa tests

Jūsu zināšanu līmenim atbilstošais kurss
Jauniem kursu dalībniekiem ar priekšzināšanām vācu valodā, kā arī dalībniekiem, kuri Gētes institūtā nav mācījušies 12 mēnešus vai ilgāk, pirms pieteikšanās jāizpilda mūsu zināšanu līmeņa online tests.

Vēl jautājumi? Labprāt Jūs konsultēsim.