Uzdevumi un mērķi

Uzdevumi un mērķi
Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Valoda. Kultūra. Vācija.

Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē.

Mēs veicinām vācu valodas apguvi ārvalstīs un aktīvi iesaistāmies starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Ar informāciju par Vācijas kultūras, sabiedrisko un politisko dzīvi mēs sniedzam visaptverošu priekšstatu par Vāciju. Mūsu kultūras un izglītības programmas veicina starpkultūru dialogu un paver līdzdalības iespējas kultūras procesos. Tās stiprina pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicina globālu mobilitāti.

Ar pasaulē sazaroto Gētes institūta filiāļu, Gētes centru, kultūras biedrību, lasītavu, kā arī eksaminācijas un valodas apguves centru tīklu mēs jau vairāk nekā sešdesmit gadus daudziem cilvēkiem esam pirmā saskarsme ar Vāciju. Ilggadīgā partnerība ar vadošajām institūcijām un personībām vairāk nekā 90 valstīs rada pastāvīgu uzticību Vācijai. Mēs esam sadarbības partneri visiem, kas aktīvi interesējas par Vāciju un tās kultūru, un savā darbībā esam patstāvīgi un politiski neatkarīgi.

Goethe-Institut Rīgā

Gētes institūts Rīgā Berga Bazāra kvartālā
Gētes institūts Rīgā Berga Bazāra kvartālā | © Goethe-Institut Riga; Foto: Arndt Röskens
1990. gada 4. maijā tika pasludināta Latvijas Republikas neatkarība. 1992. gada rudenī Rīgā tika nodibināts birojs, kas 1993. gada 5. februārī uzsāka darbību kā pirmais Gētes institūts Baltijas valstīs. Gētes institūtam Rīgā ir divi galvenie mērķi: veicināt vācu valodas apmācību un stiprināt vācu-latviešu sadarbību kultūras jomā.

Līdzās vācu valodas kursiem Gētes institūts Rīgā organizē daudzus un dažādus kultūras pasākumus – konferences, kolokvijus, lekcijas, lasījumus, diskusijas, kino programmas (un seminārus), fotogrāfiju un mākslas izstādes, teātra uzvedumus, dejas radošās darbnīcas un koncertus. Šajos pasākumos piedalījušies izcili vācu un latviešu mākslinieki un zinātnieki. Laikraksti, radio un televīzija uzmanīgi sekojuši Gētes institūta darbam Latvijā. Jau no paša darbības aizsākuma Gētes institūts Rigā piedāvā daudzpusīgas informācijas un diskusiju iespējas un ar daudzveidīgu un aktuālu programmu piedāvājumu sniedz diferencētu Vācijas un tās kultūras tēlu.

Gētes institūta Rīgā bibliotēkā iespējams iegūt informāciju par kultūras, sabiedriskās un politiskās dzīves jautājumiem Vācijā. Piedāvājums aptver drukātos un audiovizuālos materiālus, tostarp arī nozīmīgākos dienas un nedēļas laikrakstus. Ar elektroniskā kataloga palīdzību iespējams iegūt informāciju par visiem piedāvātājiem medijiem. Vēl apmeklētāju rīcībā ir arī tiešsaistes datu bāzes. Tālāku informāciju savā mājas lapā piedāvā Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.

Gētes institūts Rīgā regulāri organizē radošās darbnīcas un seminārus skolotājiem sfērā - vācu valoda kā svešvaloda. Institūtā mēs piedāvājam diferencētu vācu valodas kursu programmu, kuru pašlaik ik gadu izmanto ap 1400 kursu dalībnieku. Pie šī piedāvājuma pieder arī apjomīga vācu valodas eksāmenu programma.