Vācu valodā sarakstīto grāmatu

tulkojumi latviešu valodā

Deutschsprachige Litertatur
Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Grāmatas ir nozīmīga atslēga uz nācijas kultūras dzīvi un pašizpratni. Tomēr bez tulkojuma tās ir piesaistītas attiecīgās valodas telpas robežām. Iepazīstinām Jūs ar nozīmīgākajiem vācu valodā sarakstīto grāmatu tulkojumiem latviešu valodā, kas tapuši kopš 2000. gada sākuma. Šajā izlasē nav iekļautas visas tulkotās grāmatas.

Aktuāli


Deutschsprachige Litertatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Grāmatas

Daiļliteratūras, bērnu un jauniešu literatūras un nozaru literatūras grāmatu tulkojumi

Personas

Autori, tulkotāji, ilustratori

Deutschsprachige Litertatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Izdevniecības

Izdevniecības, kas izdevušas vācu valodā sarakstītu grāmatu tulkojumus

Onleihe