Sadarbības partneri

Kultūras biedrības

Kultūras biedrības Latvijā ir apvienojušās Latvijas Vācu savienībā. Kultūras biedrībām Latvijā ir atšķirīgs piedāvājuma profils. Parasti kultūras biedrības uztur kultūras un valodas centrus, kuri piedāvā atšķirīgu, attiecīgās kultūras biedrības profilam atbilstošu aktivitāšu spektru vācu valodas un kultūras veicināšanai.

Pie šīm aktivitātēm pieder, piemēram,
  • ar Vāciju saistīti kultūras pasākumi
  • vācu valodas kursi
  • informācija par Vāciju
  • personīgu kontaktu uzturēšana Vācijā
Ārzemju-vācu kultūras biedrības atšķirībā no Gētes institūtiem nav vācu institūcijas, bet gan to valstu organizācijas, kurās tās atrodas.

Kultūras biedrību tāpat kā Gētes institūta darbs ir saistīts ar Vācijas ārējās kultūras un izglītības politikas principiem. Sadarbība ar Gētes institūtiem ir intensīva un balstās uz savstarpējās uzticības principiem, taču tā nav noteikta ar līgumu. Atbildīgās Vācijas pārstāvniecības ārzemēs kultūras biedrībām ik gadu no budžeta līdzekļiem piešķir būtisku naudas summu kā dotāciju to budžetam.

 

Mācību līdzekļu centri

Gētes institūta mācību līdzekļu centri bibliotēkās vai citās publiskajās iestādēs vācu valodas pasniedzējiem dod iespēju gūt pārskatu par mācību grāmatām un papildus materiāliem vācu valodas kā svešvalodas nodarbībām, iepazīstoties ar mācību materiālu pamatfondu. Konsultācijās viņiem ir iespēja apmainīties viedokļiem ar pieredzējušiem kolēģiem par to, kādi materiāli kādām mērķgrupām ir vispiemērotākie.