Kafka 2024

2024. gads ar Kafkas nāves 100. gadadienu ir lielisks iemesls pārdomām par Kafkas daiļradi. Jūs sagaida dažādi formāti un jauni ceļi, kas ļaus tuvināties autoram un viņa daiļradei. Illustrācija Roberto Mahana (Roberto Maján)

Francs Kafka itin nemaz nav „tikai klasiķis“. Viņa sabiedrības kritika un psiholoģiskie tēli ir ļoti aktuāli arī šodien.

2024. gads ar Kafkas nāves 100. gadadienu ir lielisks iemesls pārdomām par Kafkas daiļradi. Jūs sagaida dažādi formāti un jauni ceļi, kas ļaus tuvināties autoram un viņa daiļradei.

Ievadam

No Franca Kafkas dzīves

Kafkas kultūras mantojums


Interesanti fakti
Franca Kafkas darbi digitālajā bibliotēkā

Videospēle