Tulkošanas veicināšana

Mūsu mērķis ir veicināt vācu valodā sarakstītās laikmetīgās daiļliteratūras, nozaru literatūras, kā arī bērnu un jauniešu literatūras pieejamību starptautiskai publikai. 
 
Kopš programmas dibināšanas 1974. gadā izdevniecības visā pasaulē saņēmušas mūsu finansiālu atbalstu vairāk nekā 7000 grāmatu publicēšanai 45 valodās. 

NOSACĪJUMI ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI

  • Mēs atbalstām visas izdevniecības, kas izdod tulkojumus no vācu valodas. 
  • Gētes institūts atlīdzina daļu no tulkošanas izmaksām. 
  • Pieteikšanās atbalstam notiek tiešsaistē Gētes institūta pieteikumu portālā vācu vai angļu valodā. 
  • Pieteikumus var iesniegt četras reizes gadā, katru reizi vienu mēnesi.  
​​​​​​

Kontakti

Atbalstītie tulkojumi

Līdz šim Latvijā ir atbalstīti šādi tulkojumi:

Bergengruen, Werner: Nāve Rēvelē : dīvaini stāsti par kādu pilsētu / no vācu val. tulk. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2000. - 167 lpp.
ISBN 998493294X
Unific. nosaukums Der Tod von Reval <latviešu val.>

Böll, Heinrich: Katarīnas Blūmas zaudētais gods jeb kā rodas vardarbība, un kur tā var novest /no vācu val. tulk. Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, 2011. - 139 lpp.
ISBN 978-9984-38-910-3
Unific. nosaukums Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder wie Gewalt Entstehen und wohin sie führen kann <latviešu val.>

Bronsky, Alina: Tatāru ķēķis / no vācu val. tulk. Irēna Gransberga. - Rīga : Jumava, 2015. – 293 lpp.
ISBN 978-9934-11-716-9
Unific. nosaukums Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche <latviešu val.>

Dorn, Katrin: Meli un klusēšana / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2003. - 187 lpp.
ISBN 9984341070
Unific. nosaukums Lügen und Schweigen <latviešu val.>

Enzensberger, Hans Magnus: Vilinājuma dziesma / no vācu val. tulk. Māris Čaklais. - Rīga : Nordik, 2000. - 169 lpp.
ISBN 9984577856
Unific. nosaukums Lock lied <latviešu val.>

Genazino, Wilhelm: Lietussargs šai dienai / no vācu val. tulk. Silvija Brice. – Rīga : Mansards, 2007. – 173 lpp.
ISBN 9789984812049
Unific. nosaukums Ein Regenschirm für einen Tag <latviešu val.>

Grass, Günter: Skārda bungas / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2001. - 693 lpp.
ISBN 9984635724
Unific. nosaukums Die Blechtrommel <latviešu val.>

Grass, Günter: Krabja gaitā / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2002. - 212 lpp.
ISBN 9984340155
Unific. nosaukums Im Krebsgang <latviešu val.>

Grass, Günter: Kaķis un pele / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2004. - 119 lpp.
ISBN 9984341135
Unific. nosaukums Katz und Maus <latviešu val.>

Grass, Günter: Lobot sīpolu / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2008. – 427 lpp.
ISBN 978-9984-34-309-9
Unific. nosaukums Beim häuten der Zwiebel <latviešu val.>

Heiss, Sonja: Rimini / no vācu val. tulk. Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, 2019. - 325 lpp.
ISBN 978-9934-57-234-0
Unific. nosaukums Rimini <latviešu val.>

Hermann, Judith: Vasarnīca, vēlāk / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2004. - 146 S.
ISBN 9984341011
Unific. nosaukums Sommerhaus, später <latviešu val.>

Hesse, Hermann: Pasakas / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2001. - 365 lpp.
ISBN 9984635767
Unific. nosaukums Ausgewählte Märchen <latviešu val.>

Hesse, Hermann: Sidharta / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 1998. - 140 lpp.
ISBN 9984635082
Unific. nosaukums Siddharta <latviešu val.>

Hesse, Hermann: Demians : stāsts par Emīla Sinklera jaunību / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2000. - 164 lpp.
ISBN 9984635473
Unific. nosaukums Demian <latviešu val.>

Hoffmann, E.T.A.: Zelta pods / no vācu val. tulk. Ausma Aumale. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2002. - 190 lpp.
ISBN 9984932982
Unific. nosaukums Der goldene Topf. Meister Martin der Küfer und seine Gesellen. Die Abenteuer der Silvesternacht <latviešu val.>

Illies, Florian: 1913 : gads pirms kara / no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2017. - 285 lpp.
ISBN 978-9934-20-042-7
Unific. nosaukums 1913 : Der Sommer des Jahrhunderts <latviešu val.>

Jahnn, Hans Henny: Svina nakts / no vācu val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : J.L.V., 2015. – 110 lpp.
ISBN 978-9934-11-815-9
Unific. nosaukums Die Nacht aus Blei < latviešu val.>

Kehlmann, Daniel: Vistālākā vieta / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Atēna, 2004. - 119 lpp.
ISBN 9984341003
Unific. nosaukums Fernste Ort <latviešu val.>

Kehlmann, Daniel: Pasaules mērīšana / no vācu val. tulk. Anita Muitiniece. – Rīga : Dienas Grāmata, 2007. – 206 lpp.
ISBN 9789984789545
Unific. nosaukums Die Vermessung der Welt <latviešu val.>

Keyserling, Eduard von: Krāsainās sirdis / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2004. - 151 lpp.
ISBN 9984957985
Unific. nosaukums Bunte Herzen <latviešu val.>

Kolbe, Uwe: Bezmiega sastāvdaļas / no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete. - Rīga : Nordik, 2000. - 175 lpp.
ISBN 9984577880
Unific. nosaukums Ingredienzen der Schlaflosigkeit <latviešu val.>

Lenz, Siegfried: Pārbēdzējs / no vācu val. tulk. Ilona Burka. - Rīga : Jumava, 2019. - 248 lpp.
ISBN 978-9934-2-0317-6
Unific. nosaukums Der Überläufer <latviešu val.>

Müller, Herta: Elpas šūpoles / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2011. - 287 lpp.
ISBN 978-9934-0-1171-9
Unific. nosaukums Atemschaukel <latviešu val.>

Perutz, Leo: Leonardo un Jūda / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. - 211 lpp.
ISBN 978-9934-0-1516-8
Unific. nosaukums Der Judas des Leonardo <latviešu val.>

Perutz, Leo: Svetā Petera sniegs / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Apgāds Zvagzne ABC, 2010. - 191 lpp.
ISBN 978-9934-0-1182-5
Unific. nosaukums St. Petri-Schnee <latviešu val.>

Schulze, Ingo: Simple Storys : Austrumvācijas provinces romāns / no vācu val. tulk. Amanda Aizpuriete. - Rīga : Adria, 2004. - 278 lpp.
ISBN 9984970108
Unific. nosaukums Simple Storys : ein Roman aus der ostdeutschen Provinz <latviešu val.>

Sebald, W. G.: Austerlics / no vācu val. tulk. Silvija Ğibiete. – Rīga : Dienas Grāmata, 2007. – 247 lpp.
ISBN 9789984789705
Unific. nosaukums Austerlitz <latviešu val.>

Vennemann, Kevin: Jedenevas tuvumā / no vācu val. tulk. Dr. habil. phil. Valdis Bisenieks. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 110 lpp.
ISBN 978-9984-789-84-2
Unific. nosaukums Nahe Jedenew <latviešu val.>

Zoege von Manteufel, Peter: Bangotne : stāsts / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2004. - 103 lpp.
ISBN 9984957977
Unific. nosaukums Brandung <latviešu val.>
 

Assmann, Aleida: Jaunais īgnums par memoriālo kultūru. Iejaukšanās / no vācu val. tulk. Igors Šuvajevs. - Rīga : Apgāds "Zinātne", 2018. - 206 lpp.
ISBN 978-9934-5494-8-9
Unific. nosaukums: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention <lett.>

Benjamin, Walter: Iluminācijas / Walter Benjamin. No vācu valodas tulkojis Ivars Ijabs. - s.l. : Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. - 515 lpp.
ISBN 9984-9829-0-4
Unific. nosaukums Illuminationen <latviešu val.>

Grojs, Boris: Komunisms. Post Scriptum / no vācu val. tulk. Ilva Skulte. - Rīga : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015.  - 100 lpp.
ISBN 978-9934-8509-2-9
Unific. nosaukums Komunisms. Post Scriptum <latviešu val.>

Horkheimer, Max, Adorno W. Theodor: Apgaismības dialektika. Filosofiski fragmenti / Makss Horkheimers, Teodors V. Adorno. No vācu valodas tulkojis Ivars Ijabs. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, 2009. - 416 lpp.
ISBN 978-9934-8078-0-0
Unific. nosaukums Dialektik der Aufklärung <latviešu val.>

Kaufmann, Max: Churbn Lettland = Ebreju iznīcināšana Latvijā / no vācu val. tulk. Veronika Pužule. - Rīga : Biedrība "Šamir", 2014. - 510 lpp.
ISBN 978-9934-8494-0-4
Unific. nosaukums Churbn Lettland. Die Vernichtung der Juden Lettlands <latviešu val.>

Kugler, Anita: Šērvica noslēpums : ebrejs, ss virsnieks Rīgā / Anita Kuglere. No vācu valodas tulkojusi Rasma Vīlipa. - Rīga : Apgāds "Atēna", 2007. - 544 lpp.
(Dzīvā vēsture)
ISBN 978-9984-34-228-3
Unific. nosaukums Scherwitz : der jüdische SS-Offizier <latviešu val.>

Militzer, Klaus: Vācu orden̩a vēsture / Klauss Milicers. No vācu valodas tulkojis Kārlis Zvirgzdin̩š. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2009 - 336 lpp.
ISBN 978-9934-0-0928-0
Unific. nosaukums Die Geschichte des Deutschen Ordens <latviešu val.>

Safranski, Rüdiger: Nīče : Viņa domāšanas biogrāfija / Rīdigers, Safranski. No vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš. - Rīga : Dienas grāmata, 2010 - 318 lpp.
ISBN 978-9934-874-51-1
Unific. nosaukums Nietzsche. Biographie seines Denkens <latviešu val.>

Schulze, Hagen: Vācijs vēsture / no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2012. -  231 lpp.
ISBN 978-9934-11-025-2
Unific. nosaukums Kleine deutsche Geschichte <latviešu val.>

Welsch, Wolfgang: Estētikas robežceļi / Volfgangs Velsš. No vācu valodas tulkojis Raivis Bičevskis. - s.l. : Laikmetīgās mākslas centrs, 2005. - 339 lpp.
ISBN 9984-9829-2-0
Unific. nosaukums Grenzgänge der Ästhetik <latviešu val.>

Wohlfart, Kristine: Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam / Kristīne Volfarte. – Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2009 – 296 lpp.
ISBN 978-9984-45-154-1
Unific. nosaukums Der Rigaer Letten Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905 <latviešu val.>
 

Böhm, Anna: Emma & vienradžruksis: Būt par vienradzi var ikviens! / no vācu val. tulk. Gita Hofmane. - Riga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. – 184 lpp.
ISBN 978-9984-23-721-3
Unific. nosaukums Emmi und Einschwein. Einhorn kann jeder! <latviešu val.>

Kästner, Erich: 35. maijs jeb Konrāds dodas uz Dienvidjūru / no vācu val. tulk. Sigita Kušnere. - Rīga : Jumava, 2012. - 159 lpp.
ISBN 978-9934-11-245-4
Unific. nosaukums Der 35. Mai <latviešu val.>

Meyer, Kai: Stikla vārds : trešā grāmata / Kai Meyer. No vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava, 2006. - 212 lpp.
ISBN 9984-38-121-8
Unific. nosaukums Das gläserne Wort <latviešu val.>

Michaelis, Antonia: Pasaku stāstnieks / no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. – 349 lpp.
ISBN 978-9984-23-558-5
Unific. nosaukums Der Märchenerzähler < latviešu val.>

Mierswa, Annette: Samsona ceļojums / no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. – 155 lpp.
ISBN 978-9984-23-617-9
Unific. nosaukums Samsons Reise <latviešu val.>

Richter, Jutta: Tur aiz stacijas ir jūra / no vācu val. tulk. IInga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017. – 82 lpp.
ISBN 978-9984-236-47-6
Unific. nosaukums Hinter dem Bahnhof liegt das Meer <latviešu val.>

Roth-Beck, Meike: Par Mārtiņu Luteru un Vitenbergas Tēzēm / Meike Roth-Beck (teksts) ; Klaus Ensikat (Ilustrācijas) / no vācu val. tulk. Austra Avotiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017.  - 45 lpp.
ISBN 978-9984-23-637-7
Unific. nosaukums Von Martin Luthers Wittenberger Thesen <latviešu val.>

Steinhöfel, Andreas: Riko, Oskars un dziļākās ēna / no vācu val. tulk. Silvija Ģibiete. - Rīga : Jumava, 2012. - 214 lpp.
ISBN 978-9934-11-149-5
Unific. nosaukums Rico, Oskar und die Tieferschatten <latviešu val.>

Steinhöfel, Andreas: Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni / no vācu val. tulk. Ligita Sproģe. Rīga : Latvijas Mediji, 2019. -256 lpp.
ISBN 978-9934-15-614-4
Unific. nosaukums Rico, Oskar und das Herzgebreche <latviešu val.>

Storm, Theodor: Divas pasakas / no vācu val. tulk. Silvija Brice. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2003. - 44 lpp.
ISBN 9984957942
Unific. nosaukums Die Regentrude. Der kleine Häwelmann <latviešu val.>

Teckentrup, Britta: Laika noskaņas / no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 158 lpp.
ISBN 978-9984-23-628-5
Unific. nosaukums Alle Wetter <latviešu val.>

Thoma, Ludwig: Pašpuikas stāsti / no vācu val. tulk. Jānis Krūmiņš. - Aizpute : Harro von Hirschheydt, 2003. -233 lpp.
ISBN 998495790X
Unific. nosaukums Die Lausbubengeschichten. Tante Frieda <latviešu val.>

Wohlleben, Peter: Vai dzirdi, kā koki runā? Izzinoša pastaiga mežā / no vācu val. tulk. Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 127 lpp.
ISBN 978-9984-23-697-1
Unific. nosaukums Hörst du, wie die Bäume sprechen? <latviešu val.>

Tas varētu Jūs interesēt

Sekojiet mums