Dalsze informacje

Powrót do Goethe-Zertifikat B1

Twoja kolej: moduły

Egzamin Goethe-Zertifikat B1 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin w parach). Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 
Moduły można zdawać pojedynczo lub łączyć je ze sobą. Pojedyncze świadectwa uzyskane z czterech modułów odpowiadają całemu certyfikatowi.
 
Ten egzamin został opracowany wspólnie przez Goethe-Institut, Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim i ÖSD. Na całym świecie oferowany jest pod nazwą Goethe-Zertifikat B1 lub ÖSD-Zertifikat B1.
 

Czytanie

Zdający czytają wpisy na blogach, e-maile, artykuły prasowe, ogłoszenia i pisemne instrukcje. Potrafią wychwycić najważniejsze informacje, istotne szczegóły oraz poglądy i opinie.

Czas trwania: 65 minut

Pisanie

Zdający piszą prywatne i oficjalne wiadomości mailowe lub listy oraz pisemnie wyrażają swoją opinię w formie komentarza na forum.

Czas trwania: 60 minut

Słuchanie

Zdający słuchają komunikatów, krótkich wykładów, nieformalnych rozmów oraz dyskusji radiowych. Potrafią wychwycić główne punkty wypowiedzi i ważne szczegóły.

Czas trwania: ok. 40 minut

Mówienie

Zdający rozmawiają ze swoim partnerem na tematy dotyczące codziennych spraw, np. podróży. Odpowiadają przy tym na pytania, wyrażają swoją opinię i wysuwają propozycje. Ponadto prezentują temat dotyczący życia codziennego i odpowiadają na pytania związane z tą prezentacją.

Czas trwania: ok. 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat B1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat B1 dla młodzieży przystępowały osoby w wieku od 12 lat.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat B1 dla dorosłych przystępowały osoby w wieku od 16 lat.
  • Goethe-Zertifikat B1 potwierdza umiejętności językowe na trzecim poziomie (B1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 350 do 650 godzin lekcyjnych po 45 minut.